Всички новини за кампания Заедно за Силвия

7-ми юни 2024
Силвия Чан е организатор за бенефициент Силвия Чинх Чан
Одобрено изплащане Approved repayment

Проформа за медикаменти за лечение Proforma for medication for treatment

2306 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса
4-ти юни 2024
Силвия Чан е организатор за бенефициент Силвия Чинх Чан
Оферта за лечение Offer for treatment

Здравейте ,скъпи приятели искам първо да изкажа огромната си благодарност , към всеки който ме е подкрепил и продължава да го прави , без вашата подкрепа , нямаше да стигна до тук и да имам възможността за лечение ! Вече имам назначено лечение и оферта , назначени са ми скъпоструващи лекарства... Hello , dear friends I would first like to express my immense gratitude , to everyone who has supported me and continues to do so , without your support , I would not have gotten here and had the opportunity for treatment ! I already have a treatment appointment and offer , I have been prescribed...

3-ти юни 2024
Силвия Чан е организатор за бенефициент Силвия Чинх Чан
Одобрено изплащане Approved repayment

Изследвания Research

37.2 EUR Плащане по фактура
0.61 EUR Транзакционна такса
11-ти май 2024
Силвия Чан е организатор за бенефициент Силвия Чинх Чан
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Проформа за пътуване и настаняване в хотел в Турция . За да се направи биопсия ! Proforma for travel and hotel accommodation in Turkey . To do the biopsy !

2048 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
10-ти май 2024
Силвия Чан е организатор за бенефициент Силвия Чинх Чан
Нова информация за Кампания: Заедно за Силвия New information about the Together for Sylvia Campaign

Скъпи дарители , благодаря от сърце и душа на всички , които сте ме подкрепили до сега ! Ето ,че отново имам нужда от вашата подкрепа и помощ ! Предстоят ми още пътувания за да могат да се направят още няколко стъпки преди лекарите да могат да издадат оферта за лечението ми . Обновявам информация от... Dear donors , thank you from my heart and soul to all of you who have supported me so far ! Here , I need your support and help again ! I have more trips to make before the doctors can issue an offer for my treatment . I am updating you on what has happened so far ! I have now returned from Turkey...

29-ти април 2024
Силвия Чан е организатор за бенефициент Силвия Чинх Чан
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Документи за предстоящо пътуване за осъществяване на прегледите , които са ми назначени от болница в Истанбул Jons Hopkins Medicine Anadalu ,като тук са включени самолетни билети и престой в хотел с придружител ! Documents for an upcoming trip to carry out the examinations , which have been assigned to me by Jons Hopkins Medicine Anadalu Hospital in Istanbul , and this includes airfare and a hotel stay with a companion !

3636 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
29-ти април 2024
Силвия Чан е организатор за бенефициент Силвия Чинх Чан
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте ! Мили хора ето още една стъпка , към моето лечение . Вече имам назначени нужните изследвания , които трябва да бъдат направени за да се установи ,кое лечение ще е ефективно за мен в Истанбул . Вярвам че с помощта на Бог и вашата подкрепа ще успея да се преборя ! Благодаря ви за подкр... Hello ! Dear people here is one more step , towards my treatment . I have already been assigned the necessary tests that need to be done to determine which treatment will be effective for me in Istanbul . I believe that with the help of God and your support I will be able to fight ! Thank you for yo...

14700 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
2-ри април 2024
Силвия Чан е организатор за бенефициент Силвия Чинх Чан
Одобрено изплащане Payment approved

Здравейте , мили хора първите крачки за лечение в Турция са направени ! Вече имаме превода на документите , които са необходими . И сега следва ,след преглеждане на епикризите ми докторът да направи оферта за лечение , която много скоро ще бъде качена тук . Вярвам ,че с вашата помощ и моята борбе... Hello , dear people the first steps for the treatment in Turkey have been made ! We already have the translation of the documents that are necessary . And now next , after reviewing my epicrises the doctor will make an offer for treatment , which will be posted here very soon . I believe that with y...

339 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса