Заедно за Силвия Together for Sylvia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
647 Дарители
15208.5 EUR дарени от 76694 EUR
Организатор
Силвия Чан
Бенефициент
Силвия Чинх Чан
Крайна дата
Край след 41 дни
Налична сума
2226.06 EUR
Силвия Чан организира кампания за Силвия Чинх Чан
Край след 41 дни
Налична сума
2226.06 EUR

Оферта за лечение Offer for treatment

4-ти юни 2024
Здравейте ,скъпи приятели искам първо да изкажа огромната си благодарност , към всеки който ме е подкрепил и продължава да го прави , без вашата подкрепа , нямаше да стигна до тук и да имам възможността за лечение ! Вече имам назначено лечение и оферта , назначени са ми скъпоструващи лекарства , които е необходимо да приемам на този етап поне три месеца след ,това ще се направи ПЕТ скенер за да се установи дали има ефект от тях и ще се продължи лечението по- преценка на докторите. В момента имам най много спешна нужда от вашата подкрепа за да мога да започна възможно най -скоро да се лекувам ! Обръщам се към вас със сърце изпълнено с надежда и молба за помощ . Нуждая се от вашата подкрепа , за да се изправя пред предизвикателствата на болестта. Във времена на трудности нищо не е по- ценно от подкрепата на близки и приятели . Вашето дарение не само ще ми помогне да получа необходимото лечение , но ще ми даде сила и вяра да продължа напред . Благодаря ви от сърце за вашата доброта и подкрепа . С Бог и вас на моя страна аз вярвам , че ще победя и че нищо не е невъзможно. С любов и благодарност ! Hello , dear friends I would first like to express my immense gratitude , to everyone who has supported me and continues to do so , without your support , I would not have gotten here and had the opportunity for treatment ! I already have a treatment appointment and offer , I have been prescribed expensive medication which I need to take at this stage for at least three months after , this will be a PET scan to see if there is an effect from them and will continue the treatment at the doctors discretion. At the moment I need your support most urgently so I can start treatment as soon as possible ! I turn to you with a heart full of hope and a plea for help . I need your support to face the challenges of the disease. In times of hardship nothing is more valuable than the support of family and friends . Your donation will not only help me get the treatment I need , but will give me the strength and faith to move forward . Thank you from the bottom of my heart for your kindness and support . With God and you on my side I believe that I will overcome and that nothing is impossible. With love and gratitude !

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.