Дарители по кампания - Заедно за Светла


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.34 лв. преди 2 месеца
10.35 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
78.21 лв. преди 4 месеца
719.28 лв. преди 4 месеца
236.14 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
9.32 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 5 месеца
37.48 лв. преди 5 месеца
245.82 лв. преди 5 месеца
29 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
29.08 лв. преди 5 месеца
98.03 лв. преди 5 месеца
8.36 лв. преди 5 месеца
98.1 лв. преди 5 месеца
97.03 лв. преди 5 месеца
48.69 лв. преди 5 месеца
38.8 лв. преди 5 месеца
18.82 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
193.7 лв. преди 5 месеца
337.46 лв. преди 5 месеца
194.25 лв. преди 5 месеца
96.6 лв. преди 5 месеца
23.01 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
38.86 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.08 лв. преди 5 месеца
310.09 лв. преди 5 месеца
96.6 лв. преди 5 месеца
521.09 лв. преди 5 месеца
29.06 лв. преди 5 месеца
6.39 лв. преди 5 месеца
98.1 лв. преди 5 месеца
38.45 лв. преди 5 месеца
9.36 лв. преди 5 месеца
98.1 лв. преди 5 месеца
117.57 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
28.12 лв. преди 5 месеца
98.1 лв. преди 5 месеца
295.3 лв. преди 5 месеца
36.97 лв. преди 5 месеца
19.21 лв. преди 5 месеца
190.96 лв. преди 5 месеца
18.89 лв. преди 5 месеца
576.31 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
38.28 лв. преди 5 месеца
47.98 лв. преди 5 месеца
96.6 лв. преди 5 месеца
96.6 лв. преди 5 месеца
4.43 лв. преди 5 месеца
19.21 лв. преди 5 месеца
43.87 лв. преди 5 месеца
18.48 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
47.83 лв. преди 5 месеца
94.94 лв. преди 5 месеца
48.02 лв. преди 5 месеца
87.6 лв. преди 5 месеца
57.76 лв. преди 5 месеца
97.89 лв. преди 5 месеца
16.98 лв. преди 5 месеца
196.7 лв. преди 5 месеца
18.78 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.08 лв. преди 5 месеца
38.31 лв. преди 5 месеца
47.23 лв. преди 5 месеца
38.94 лв. преди 5 месеца
4.43 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
4.43 лв. преди 5 месеца
96.69 лв. преди 5 месеца
46.8 лв. преди 5 месеца
689.21 лв. преди 5 месеца
492.5 лв. преди 5 месеца
47.56 лв. преди 5 месеца
2.46 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.36 лв. преди 5 месеца
18.44 лв. преди 5 месеца
96.8 лв. преди 5 месеца
98.03 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
48.05 лв. преди 5 месеца
190.96 лв. преди 5 месеца
98.1 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
194 лв. преди 5 месеца
492.15 лв. преди 5 месеца
29.01 лв. преди 5 месеца
68.52 лв. преди 5 месеца
196.7 лв. преди 5 месеца
28.66 лв. преди 5 месеца
9.07 лв. преди 5 месеца
14.29 лв. преди 5 месеца
97.89 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
9.25 лв. преди 5 месеца
323.92 лв. преди 5 месеца
47.48 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
4.12 лв. преди 5 месеца
48.16 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
97.96 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
48.05 лв. преди 5 месеца
196.7 лв. преди 5 месеца
984.8 лв. преди 5 месеца
97.03 лв. преди 5 месеца
58.01 лв. преди 5 месеца
98.1 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
24.15 лв. преди 5 месеца
29.08 лв. преди 5 месеца
98.03 лв. преди 5 месеца
Shape