Одобрено изплащане

Вливанията и последващата таргет терапия, ще бъде плащана от дарителската сметка.

Изплатена сума към бенефициента: 25000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още

Одобрено изплащане

Гориво, хотел, храна за престоя от три дни при втората химиотерапия, на 21.12.22г.

Възстановени средства за разходи: 526 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Четири нощувки в хотел. Гориво. Храна.

Възстановени средства за разходи: 540 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Лекарства - антибиотик, поради хроничен цистит след операцията, обезболяващи, противоалергични, след първата химиотерапия на 30.11.22г.

Възстановени средства за разходи: 56.8 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Виж Още