Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 25000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Вливанията и последващата таргет терапия, ще бъде плащана от дарителската сметка.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели