Дарители по кампания - ❤️Заедно за ТЯХ -специалните деца❤️


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 5 дни
19 лв. преди 1 седмица
28.66 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
492 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
33.97 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
490 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
295 лв. преди 1 месец
977.4 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
117.7 лв. преди 1 месец
195.7 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
5.41 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
130.5 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
194.94 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
83.22 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
521.55 лв. преди 3 месеца
550 лв. преди 3 месеца
637.15 лв. преди 3 месеца
147.25 лв. преди 4 месеца
295 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
1455 лв. преди 5 месеца
23.44 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
216.2 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
6.39 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
38.9 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
14.12 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
28.66 лв. преди 6 месеца
196.5 лв. преди 6 месеца
48.21 лв. преди 6 месеца
58.6 лв. преди 7 месеца
344.6 лв. преди 7 месеца
50 лв. преди 7 месеца
488.36 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 8 месеца
196.7 лв. преди 8 месеца
98.1 лв. преди 8 месеца
38.44 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
3.44 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
34.01 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
96.6 лв. преди 8 месеца
790.41 лв. преди 9 месеца
97.13 лв. преди 9 месеца
1050 лв. преди 9 месеца
11.33 лв. преди 9 месеца
98.1 лв. преди 9 месеца
48.8 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
48.8 лв. преди 9 месеца
48.8 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
18.62 лв. преди 10 месеца
38.94 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
40 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
78.38 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
50 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
2495 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
97 лв. преди 10 месеца
1453.5 лв. преди 11 месеца
48.21 лв. преди 11 месеца
1848.25 лв. преди 11 месеца
4.37 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
492.5 лв. преди 11 месеца
117.82 лв. преди 11 месеца
72424.75 лв. преди 11 месеца
53.73 лв. преди 11 месеца
1084 лв. преди 11 месеца
10 лв. преди 11 месеца
29.08 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
28.66 лв. преди 11 месеца
10 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
18.89 лв. преди 11 месеца
1125 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
1971.5 лв. преди 11 месеца
24.15 лв. преди 11 месеца
Shape