Всички новини за кампания ❤️Заедно за ТЯХ -специалните деца❤️

19-ти април 2024
Даниела Йорданова
Нова оферта

Здравейте,добротворци! Споделям с вас,актуализираната,последна ценова оферта,за робот Андаго,в която вече е включен данък добавена стойност (ДДС) ,от 20%,който се оказа,че не е бил начислен в предишната оферта.

25-ти март 2024
Даниела Йорданова
Актуализация на ценова оферта

   Здравейте,Ангели на доброто!  Поради изтичане на офертата за робот ,,Андаго",беше поискана нова такава,според която вече е актуализирана и сумата в кампанията.Представям ви новата ценова оферта,която включва цената на робот ,,Андаго" ,3 години гаранция,транспорт, обучение  за работа с ,,Андаго"...