Заедно за Вели срещу рака Together for Veli Against Cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2459 Дарители
64924.09 EUR дарени от 88657 EUR
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
7916.68 EUR
Велислава Георгиева Кирилова е организатор на кампанията
Край след 162 дни
Налична сума
7916.68 EUR

Добри новини!!! 16.08.23г Good news!!! 16.08.23

16-ти август 2023

👋Здравейте, скъпи мои ангели!!! 

От вчера съм в Истанбул, в болница Аджибадем! Вчера ми беше и дългоочаквания Пет скенер! Днес трябваше да излезе резултата , но професора който трябваше да го разчете бил болен ..... Но въпреки това се върна на работа и го разчете! 

🥳Резултата....Резултата е прекрасен!🥳

Няма го , хора! Няма го Рака ! 

Скенера е чист , лечението е дало пълен отговор , толкова съм щастлива!!!!🥳🥳🥳🥳🥳🥳

Това разбира се не означава, че лечението спира до тук , напротив продължава ! Следват още 4 вливки химиотерапия и имунотерапия, за да сме сигурни ,че няма да се върне , а след това ще мина на хапчета ,които ще струват около 4 000 лв на месец , които най -вероятно ще пия за постоянно! 

☝️Но най -важното сега е ,че го няма!!! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

 Благодаря ви ! Без вас, без всеки един от вас ,който ме подкрепи, аз нямаше да се лекувам тук и да го победя! Защото думите днес на Професор Ибрахим бяха , че ако бях продължила в България лечението с което бях ,вероятно нямаше да съм вече сред вас! 

Благодаря на Бог, че навреме дойдох тук ! Благодаря на лекарите , които са страхотни !

👋Hello my dear angels!!!

I have been in Istanbul since yesterday, in Ajibadem Hospital! Yesterday was my long awaited Pet scan! Today the result was supposed to come out , but the professor who was supposed to read it was sick ..... But he went back to work and read it anyway!

🥳The result....The result is wonderful!🥳

It's gone , people! It's gone Cancer !

The scan is clear , the treatment has given a complete answer , I am so happy!!!!🥳🥳🥳🥳🥳🥳

This of course does not mean that the treatment stops here , on the contrary it continues ! Next 4 more infusions of chemotherapy and immunotherapy to make sure it doesn't come back , and then I'll go on pills , which will cost about 4 000 £ per month , which I will most likely drink permanently !

☝️Но the most important thing now is that it is gone!!! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

Thank you ! Without you , without each and every one of you , who supported me , I wouldn't be here getting treatment and beating it ! Because Professor Ibrahim's words today were , that if I had continued in Bulgaria the treatment I was on , I probably would not be with you anymore !

I thank God that I came here in time ! Thank you to the doctors who are great !

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.