Заедно за Вели срещу рака Together for Veli Against Cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2461 Дарители
64944.3 EUR дарени от 88657 EUR
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
7936.89 EUR
Велислава Георгиева Кирилова е организатор на кампанията
Край след 162 дни
Налична сума
7936.89 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

31-ви януари 2024
Здравейте, ангели мои! Аз продължавам с борбата и лечението! Предстои ми нов пет скенер, за да видим какво е състоянието ми в момента. Моля се, развитието на болестта да е спряло, но ще разбера това началото на месец февруари. Ще ходя и на съдов хирург, за да проследим с доплер какво се случва с тромбозиралата ми вена! Стискайте ми палци и се молете за мен! За съжаление събраните парички вече са на привършване и бих била безкрайно благодарна, ако продължите да ме подкрепяте, защото незнам колко време и средства ще са необходими още! Hello, my angels! I continue with the fight and the healing! I have a new pet scan coming up to see what my condition is right now. I pray that the progression of the disease has stopped, but I will find that out early February. I will also be going to a vascular surgeon to follow up with a doppler to see what is going on with my thrombosed vein! Keep your fingers crossed and pray for me! Unfortunately, the money raised is already running low and I would be eternally grateful if you would continue to support me because I don't know how much more time and money it will take!
Документи Общо: 1 документа
12720.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.