Заедно за Вели срещу рака Together for Veli Against Cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2459 Дарители
64924.09 EUR дарени от 88657 EUR
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
7916.68 EUR
Велислава Георгиева Кирилова е организатор на кампанията
Край след 162 дни
Налична сума
7916.68 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

8-ми юни 2023
Здравейте, мили хора! От 06.06 съм в Истанбул. Назначиха ми и вече започнах лъчетерапия на гърдата , освен тази на главата. Лъчетерапията на гърдата ще бъде 15 процедури , които не бяха включени в предната фактура, решиха го сега , с това ще се удължи и престоя ми в Турция. Затова се налага да издърпам още малко парички от дарените ми от вас! Ще работим върху всички зони едновременно. Заедно с лъчетерапията на глава и гърда , продължавам с химиотерапия и имунотерапия, която ще бъде на 16.06.23г. Благодаря ви от сърце , за помощта! Аз няма да се справя без вас! Благодаря ви и от името на моето семейство, и най - вече от името на моите прекрасни 3 дечица! Hello, dear people! I am in Istanbul since 06.06. I have an appointment and already started radiotherapy on my breast , except the one on my head. The breast radiotherapy will be 15 treatments , which was not included in the previous invoice, they decided it now , with this will extend my stay in Turkey. So I have to pull some more money out of my donation from you ! We will work on all areas at the same time. Along with the radiotherapy on the head and breast , I continue with chemotherapy and immunotherapy which will be on 16.06.23. Thank you from the bottom of my heart , for your help ! I will not manage without you! Thank you also on behalf of my family, and most of all on behalf of my beautiful 3 little children!
Документи Общо: 1 документа
3234 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.