Дарители по кампания - ❤️‍🔥Заедно за Вили


48.8 лв. преди 3 часа
29.08 лв. преди 9 часа
48.8 лв. преди 10 часа
29.06 лв. преди 14 часа
19.18 лв. преди 15 часа
19.22 лв. преди 15 часа
100.68 лв. преди 1 ден
29.06 лв. преди 1 ден
76 лв. преди 1 ден
18.85 лв. преди 1 ден
13.27 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
14.29 лв. преди 1 ден
14.29 лв. преди 2 дни
38.94 лв. преди 2 дни
23.87 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.79 лв. преди 2 дни
48.21 лв. преди 3 дни
47.32 лв. преди 3 дни
95.31 лв. преди 3 дни
19.16 лв. преди 3 дни
16.26 лв. преди 3 дни
68.47 лв. преди 3 дни
8.95 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
48.19 лв. преди 3 дни
8.96 лв. преди 4 дни
37.54 лв. преди 4 дни
48.69 лв. преди 4 дни
38.86 лв. преди 4 дни
9.35 лв. преди 4 дни
13.93 лв. преди 4 дни
9.34 лв. преди 4 дни
492.5 лв. преди 4 дни
9.34 лв. преди 4 дни
19.22 лв. преди 4 дни
9.36 лв. преди 5 дни
14.27 лв. преди 5 дни
13.76 лв. преди 5 дни
9.36 лв. преди 5 дни
48.69 лв. преди 6 дни
4.42 лв. преди 6 дни
19.22 лв. преди 6 дни
98.03 лв. преди 6 дни
1101.05 лв. преди 6 дни
4.42 лв. преди 6 дни
4.43 лв. преди 6 дни
28.55 лв. преди 1 седмица
53.7 лв. преди 1 седмица
14.28 лв. преди 1 седмица
985.5 лв. преди 1 седмица
47.83 лв. преди 1 седмица
28.54 лв. преди 1 седмица
98.03 лв. преди 1 седмица
48.73 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
1034.8 лв. преди 1 седмица
47.32 лв. преди 1 седмица
196.7 лв. преди 1 седмица
96.87 лв. преди 1 седмица
68.52 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
16.23 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
9.07 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
48.76 лв. преди 1 седмица
18.51 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
48.25 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
38.31 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
18.6 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
708.92 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
4.43 лв. преди 1 седмица
4.41 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
28 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
18.36 лв. преди 1 седмица
18.62 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
18.78 лв. преди 1 седмица
29.08 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
18.51 лв. преди 1 седмица
57.92 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
98.03 лв. преди 1 седмица
37.86 лв. преди 1 седмица
18.78 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
3600.74 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
9.09 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
5.33 лв. преди 1 седмица
107.45 лв. преди 1 седмица
4.2 лв. преди 1 седмица
98.03 лв. преди 1 седмица
19.19 лв. преди 1 седмица
18.97 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
4.21 лв. преди 2 седмици
38.35 лв. преди 2 седмици
29.04 лв. преди 2 седмици
48.77 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
18.89 лв. преди 2 седмици
38.31 лв. преди 2 седмици
28.12 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
94.8 лв. преди 2 седмици
71.02 лв. преди 2 седмици
48.73 лв. преди 2 седмици
18.82 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
47.32 лв. преди 2 седмици
97.96 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
18.48 лв. преди 2 седмици
28.07 лв. преди 2 седмици
18.55 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
95.31 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
4.43 лв. преди 2 седмици
48.16 лв. преди 2 седмици
96.6 лв. преди 2 седмици
18.78 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
147.4 лв. преди 2 седмици
17.22 лв. преди 2 седмици
4.19 лв. преди 2 седмици
48.21 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
47.56 лв. преди 2 седмици
11.32 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
8.92 лв. преди 2 седмици
28.55 лв. преди 2 седмици
14.12 лв. преди 2 седмици
4.16 лв. преди 2 седмици
18.51 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
98.03 лв. преди 2 седмици
4.43 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
29.02 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
97.13 лв. преди 2 седмици
144.08 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
48.05 лв. преди 2 седмици
43.37 лв. преди 2 седмици
13.93 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
6147.65 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
9.25 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
14.28 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
235.64 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
58.66 лв. преди 3 седмици
14.29 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
17.93 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
47.56 лв. преди 3 седмици
38.5 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
13.98 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
14.29 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
47.47 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
7.27 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
28.63 лв. преди 3 седмици
47.56 лв. преди 3 седмици
29.02 лв. преди 3 седмици
97.13 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
8.91 лв. преди 3 седмици
21.19 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
364.32 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
22.18 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
38.86 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
18.97 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
8.91 лв. преди 3 седмици
13.72 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
4.18 лв. преди 3 седмици
28.55 лв. преди 3 седмици
24.13 лв. преди 3 седмици
18.62 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
11.32 лв. преди 3 седмици
4.16 лв. преди 3 седмици
27.87 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
97.13 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
18.62 лв. преди 3 седмици
8.91 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
18.62 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
34.01 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
197.69 лв. преди 3 седмици
47.23 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
97.04 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.16 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
96.8 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
19.16 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
29.02 лв. преди 3 седмици
96.8 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
38.5 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
16.26 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
4.13 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
8.88 лв. преди 3 седмици
38.91 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
97 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
13.64 лв. преди 3 седмици
95.14 лв. преди 3 седмици
28.67 лв. преди 3 седмици
28.12 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 3 седмици
28987.44 лв. преди 3 седмици
29.04 лв. преди 3 седмици
18.22 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
295.3 лв. преди 3 седмици
48.06 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.79 лв. преди 3 седмици
48.12 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
18.44 лв. преди 3 седмици
58.66 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
97.13 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
11.31 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
48.73 лв. преди 4 седмици
38.45 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
23.61 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
18.89 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
37.64 лв. преди 4 седмици
48.16 лв. преди 4 седмици
19.14 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
29.06 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
196.7 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
19.19 лв. преди 4 седмици
48.79 лв. преди 4 седмици
28.59 лв. преди 4 седмици
4.43 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
19 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
96.8 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
98.07 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
48.73 лв. преди 4 седмици
4.13 лв. преди 4 седмици
18.97 лв. преди 4 седмици
29.08 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
19.19 лв. преди 4 седмици
18.36 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
57.67 лв. преди 4 седмици
34.01 лв. преди 4 седмици
38.5 лв. преди 4 седмици
38.31 лв. преди 4 седмици
48.16 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
19.15 лв. преди 4 седмици
29.02 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
28.75 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
11.31 лв. преди 4 седмици
4.16 лв. преди 4 седмици
4.16 лв. преди 4 седмици
96.31 лв. преди 4 седмици
94.94 лв. преди 4 седмици
35.97 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
47.32 лв. преди 4 седмици
18.51 лв. преди 4 седмици
96.87 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
14.29 лв. преди 4 седмици
58.66 лв. преди 4 седмици
18.92 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
48.05 лв. преди 4 седмици
18.55 лв. преди 4 седмици
24.15 лв. преди 4 седмици
18.62 лв. преди 4 седмици
7.37 лв. преди 4 седмици
19 лв. преди 4 седмици
4.42 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
38.86 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
97.03 лв. преди 4 седмици
9.08 лв. преди 4 седмици
48.69 лв. преди 4 седмици
46.93 лв. преди 4 седмици
97.96 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
29.08 лв. преди 4 седмици
8.89 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
14.28 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
4.19 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
29.02 лв. преди 4 седмици
48.69 лв. преди 4 седмици
18.62 лв. преди 4 седмици
8.9 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
19 лв. преди 4 седмици
294.88 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
3.44 лв. преди 4 седмици
6.16 лв. преди 4 седмици
47.23 лв. преди 4 седмици
4.43 лв. преди 4 седмици
8.96 лв. преди 4 седмици
18.62 лв. преди 4 седмици
48.05 лв. преди 4 седмици
18.51 лв. преди 4 седмици
28.66 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
18.51 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
48.21 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
8.96 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
8.96 лв. преди 4 седмици
48.79 лв. преди 4 седмици
24.1 лв. преди 4 седмици
18.51 лв. преди 4 седмици
8.96 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
29.02 лв. преди 4 седмици
38.86 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
97.13 лв. преди 4 седмици
8.36 лв. преди 4 седмици
15.26 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
48.12 лв. преди 4 седмици
68.37 лв. преди 4 седмици
2.46 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
492.43 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
96.45 лв. преди 4 седмици
9.08 лв. преди 4 седмици
18.85 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
37.93 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
295.09 лв. преди 4 седмици
4.42 лв. преди 4 седмици
29.08 лв. преди 4 седмици
48.16 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
9.07 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
29.06 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
18.51 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
4.43 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
147.37 лв. преди 4 седмици
48.73 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
29.06 лв. преди 4 седмици
6.4 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
48.06 лв. преди 4 седмици
9.32 лв. преди 4 седмици
8.37 лв. преди 4 седмици
38.91 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
19.19 лв. преди 4 седмици
68.47 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
97.13 лв. преди 4 седмици
95.14 лв. преди 4 седмици
56.78 лв. преди 4 седмици
28 лв. преди 4 седмици
9.07 лв. преди 4 седмици
9.08 лв. преди 1 месец
28.56 лв. преди 1 месец
18.9 лв. преди 1 месец
23.44 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
478.46 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
47.13 лв. преди 1 месец
47.23 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
18.44 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
4.19 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
53.69 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
95.31 лв. преди 1 месец
176.6 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
58.01 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.14 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.21 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
13.93 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.77 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
18.75 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
28.28 лв. преди 1 месец
43.8 лв. преди 1 месец
21.19 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
19.16 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
86.08 лв. преди 1 месец
3.43 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
94.97 лв. преди 1 месец
37.93 лв. преди 1 месец
48.59 лв. преди 1 месец
96.54 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
189.73 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
478.46 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
97.03 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
17.25 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
33.02 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
18.41 лв. преди 1 месец
18.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
8.37 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
21.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18.75 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
9.09 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
47.23 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
18.78 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
14.07 лв. преди 1 месец
37.48 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
243.03 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
27.95 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
47.32 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
29.07 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
24.08 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
78.38 лв. преди 1 месец
47.32 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
18.97 лв. преди 1 месец
4.19 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.2 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.16 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
23.78 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
96.62 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
107.88 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
38.8 лв. преди 1 месец
47.12 лв. преди 1 месец
37.54 лв. преди 1 месец
27.87 лв. преди 1 месец
46.72 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
10.35 лв. преди 1 месец
28.75 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
23.4 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
28.54 лв. преди 1 месец
0.49 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
4.19 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
18.44 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
23.64 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
57.02 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
28.09 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
37.86 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
38.18 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
28.71 лв. преди 1 месец
-1.78 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
38.31 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
13.72 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
18.95 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
47.83 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
23.76 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18000 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
47.98 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
37.72 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
6.4 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
47.56 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
390.55 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
53.69 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
15.24 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 1 месец
94.51 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
47.23 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
94.94 лв. преди 1 месец
47.12 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
5.42 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
96.87 лв. преди 1 месец
14.12 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
8.92 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.44 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
58 лв. преди 1 месец
47.32 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
286.16 лв. преди 1 месец
8.81 лв. преди 1 месец
37.64 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
23.76 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
4.13 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
4.13 лв. преди 1 месец
28.12 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
28.28 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
13.93 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
9.88 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
14.24 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
57.92 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.97 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
37.48 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
13.72 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
142.12 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
8.89 лв. преди 2 месеца
47.04 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
23.44 лв. преди 2 месеца
4.13 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
23.32 лв. преди 2 месеца
18.97 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
28.28 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
788.3 лв. преди 3 месеца
194.29 лв. преди 3 месеца
57.94 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
105.99 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
492.5 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3