Разходи м. Декември15 062,69 TL - Лекарства, медицински консумативи

62 279 TL - прегледи, анестезия, радиологичен тест, такса стая престой, мед. сестри

60 000 TL - Квартира

80 792,80 TL - Аптека 

Общо: 218 134,49 TL = 23 994,80 лв


Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели