Разходи м. Октомври30 000 TL - Транспорт с линейка

8 930 TL - Медицински сестри

1 300 TL - наем легло + газова бутилка + кръвни изсл

101 208,70 TL - Лекарства и мед. консумативи

Общо: 141 438,70 TL = 15 558,26 лв 


Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели