Разходи м. Септември 202230 000 TL - Линейка 

15 600 TL - Квартира 08.09-13.09 

13 000 TL - Квартира 13.09-18.09 

60 000 TL - Квартира предплата 

40 558,13 TL - Аптека 

50 878,⁷⁰ TL - Химиотерапии 

9091,89 TL - Аптека 

8 930 TL - Кравни изсл. и наем на медицинско легло и кисл. бутилка 

1000 TL - Поддръжка машина за измерване на кислород 

Общо: 229 058,70 TL = 25 196,46 лв 


Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели