Одобрено изплащане

Здравейте! Прилагам проформа ф-ра N 0000001070/29.11.2022 на стойност 322.00 лв. към лаборатория ГМДЛ "ГЕНИКА" -гр. София за изследване на показатели чрез кръвна проба от Велизара, чиито материал ще бъде взет на 30.11.2022 г.

Плащане по фактура: 322 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Трансфер на средства

Приятели, затварям кампанията за спалните комплекти и поради прекалено малка наличност реших да ги насоча към дете в нужда. Благодаря ви!

Виж Още

Одобрено изплащане

Приложен е документ N 2120127/17.09.2022 на стойност 36390.90 ТRY (еквивалент на 2000 EUR) издаден от болница "ACIBADEM - Maslak", гр. Истанбул във връзка с частично изискан депозит за лечение със спешна хоспитализация на 17.09 относно инфекциониране на оперативна сколиозна рана и частично нейно отв...

Възстановени средства за разходи: 1136.69 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Приложен е документ N 2120123/17.09 2022 на стойност 36390.80 TRY (еквивалент на 2000 EUR) издаден от болница "АCIBADEM - Maslak", гр. Истанбул във връзка с частично изискан депозит за лечение със спешна хоспитализация на 17.09 относно инфекциониране на оперативна сколиозна рана и частично нейно отв...

Възстановени средства за разходи: 995.69 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Приложен е документ от Оптика "Maslak Cadde Optik" - Istanbul с N 006367/08.09.2022 във връзка с необходимостта от нови диоптрични стъкла след направен офталмологипен превод на Велизара на 05.09.2022 при проф.д-р Хюсеин Йетик в Истанбул. Сумата в размер на 900 ЕUR е заплатена в пълен размер в брой.

Възстановени средства за разходи: 1760.25 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Приложена е проф.ф-ра N 0000000048/03.08.2022 към лаборатория "Геника" за пълно екзомно секвениране чрез WES анализ, микробомни изследвания и изследвания на червата, която е заплатена в пълен размер. Изследванията са изискани от детски невролог и са направени на 22.08.2022.

Плащане по фактура: 4669 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Заедно за Павел към кампания 💞 Запази Усмивката На Зара, Прехвърлена сума: 2825.39лв.

Виж Още

Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Заедно за Марин към кампания 💞 Запази Усмивката На Зара, Прехвърлена сума: 38.86лв.

Виж Още

Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Нека Демир види света към кампания 💞 Запази Усмивката На Зара, Прехвърлена сума: 1302.1лв.

Виж Още