Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 5742.8 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте! Сумата ще се ползва за физиотерапевтични и ерготерапевтични процедури на Велизара в Истанбул. Прилагам документ и съм с молба за заплащането му.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели