💞 Запази Усмивката На Зара 💞 Save Zara's smile

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
329 Дарители
23127.9 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Йорданка Стефанова
Бенефициент
Велизара Василева Богоева
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
282.98 EUR
Йорданка Стефанова организира кампания за Велизара Василева Богоева
Край след 162 дни
Налична сума
282.98 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

14-ти декември 2023
Здравейте! Прилагам договор за дарителска сметка на Велизара и Анекс. С молба съм за прехвърляне на дарената сума от платформата. Сумата ще се използва за заплащане физиотерапевтични процедури. Причината е, че банката, в която е открита дарителската сметка на дъщеря ми няма да удържи кимисиона за валутен превод. Hello! I am enclosing a contract for Velizara's donation account and an Annex. I am requesting to transfer the donated amount from the platform. The amount will be used to pay for physiotherapy treatments. The reason is that the bank where my daughter's donation account is opened will not withhold the foreign exchange transfer fee.
4531.69 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.