Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 322 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте! Прилагам проформа ф-ра N 0000001070/29.11.2022 на стойност 322.00 лв. към лаборатория ГМДЛ "ГЕНИКА" -гр. София за изследване на показатели чрез кръвна проба от Велизара, чиито материал ще бъде взет на 30.11.2022 г.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели