💞 Запази Усмивката На Зара 💞 Save Zara's smile

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
329 Дарители
23127.9 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Йорданка Стефанова
Бенефициент
Велизара Василева Богоева
Крайна дата
Край след 161 дни
Налична сума
282.98 EUR
Йорданка Стефанова организира кампания за Велизара Василева Богоева
Край след 161 дни
Налична сума
282.98 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

7-ми март 2024
Здравейте! Във връзка с продължаване на рехабилитационните процедури на Велизара в Истанбул, прилагам фактура N13/05.03.2024 с молба за заплащане. Hello! Regarding the continuation of Velizara's rehabilitation procedures in Istanbul, I enclose invoice N13/05.03.2024 with a request for payment.
Документи Общо: 1 документа
8072.06 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.