💞 Запази Усмивката На Зара 💞 Save Zara's smile

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
329 Дарители
23127.9 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Йорданка Стефанова
Бенефициент
Велизара Василева Богоева
Крайна дата
Край след 158 дни
Налична сума
282.98 EUR
Йорданка Стефанова организира кампания за Велизара Василева Богоева
Край след 158 дни
Налична сума
282.98 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

4-ти април 2023
Здравейте! Приложено прикачвам проф. ф-ра от 28.03.2023 на стойност 1400 EUR (Хиляда и четиристотин евро) с молба за заплащане на изследване DEXA скрининг, анестезия и ехографии към медицински център в гр. Истанбул - "CenterMed". SWIFT code : AKBKTRISXXX Hello! I attach herewith a prof. invoice dated 28.03.2023 for 1400 EUR (One thousand four hundred euro) with a request to pay for a DEXA screening, anesthesia and ultrasound at a medical center in the city. SWIFT code : AKBKTRISXXX
Документи Общо: 1 документа
2744 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.