💞 Запази Усмивката На Зара 💞 Save Zara's smile

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
329 Дарители
23127.9 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Йорданка Стефанова
Бенефициент
Велизара Василева Богоева
Крайна дата
Край след 159 дни
Налична сума
282.98 EUR
Йорданка Стефанова организира кампания за Велизара Василева Богоева
Край след 159 дни
Налична сума
282.98 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

4-ти април 2023
Здравейте! Приложено прилагам ф-ра N 10081/29.03.2023 г. На стойност 650 EUR (Шестстотин и петдесет евро) с молба за заплащане на неврологичен преглед и назначени кръвни изследвания към неврологичен център на проф. д-р. Бурак Татлъ в гр. Истанбул, който следи неврологичното състояние на Велизара трета година. Hello! Please find attached invoice N 10081/29.03.2023. In the amount of 650 EUR (Six hundred and fifty euros) requesting payment for a neurological examination and blood tests ordered at the neurological centre of prof. dr. Burak Tatli in the town of. Istanbul, who has been monitoring Veliza's neurological condition for three years.
Документи Общо: 1 документа
1274 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.