Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 1274 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте! Приложено прилагам ф-ра N 10081/29.03.2023 г. На стойност 650 EUR (Шестстотин и петдесет евро) с молба за заплащане на неврологичен преглед и назначени кръвни изследвания към неврологичен център на проф. д-р. Бурак Татлъ в гр. Истанбул, който следи неврологичното състояние на Велизара трета година.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели