Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 4669 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Приложена е проф.ф-ра N 0000000048/03.08.2022 към лаборатория "Геника" за пълно екзомно секвениране чрез WES анализ, микробомни изследвания и изследвания на червата, която е заплатена в пълен размер. Изследванията са изискани от детски невролог и са направени на 22.08.2022.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели