Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 1760.25 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Приложен е документ от Оптика "Maslak Cadde Optik" - Istanbul с N 006367/08.09.2022 във връзка с необходимостта от нови диоптрични стъкла след направен офталмологипен превод на Велизара на 05.09.2022 при проф.д-р Хюсеин Йетик в Истанбул. Сумата в размер на 900 ЕUR е заплатена в пълен размер в брой.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели