Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 995.69 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Приложен е документ N 2120123/17.09 2022 на стойност 36390.80 TRY (еквивалент на 2000 EUR) издаден от болница "АCIBADEM - Maslak", гр. Истанбул във връзка с частично изискан депозит за лечение със спешна хоспитализация на 17.09 относно инфекциониране на оперативна сколиозна рана и частично нейно отваряне. Исканата сума е по-малка от платената, заради липсата на наличност за покриване на общата сума до момента. ЧАСТИЧНОТО възстановяване се изисква заради необходимостта от посрещане на друг извънреден разход за лечение.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели