💞 Запази Усмивката На Зара 💞 Save Zara's smile

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
329 Дарители
23127.9 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Йорданка Стефанова
Бенефициент
Велизара Василева Богоева
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
282.98 EUR
Йорданка Стефанова организира кампания за Велизара Василева Богоева
Край след 162 дни
Налична сума
282.98 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

28-ми септември 2022
Приложен е документ N 2120127/17.09.2022 на стойност 36390.90 ТRY (еквивалент на 2000 EUR) издаден от болница "ACIBADEM - Maslak", гр. Истанбул във връзка с частично изискан депозит за лечение със спешна хоспитализация на 17.09 относно инфекциониране на оперативна сколиозна рана и частично нейно отваряне. Подадена е заявка за ЧАСТИЧНО възстановяване. На 19.09 са изплатени 995.69 лв + 1.20 лв комисиона на банката. Отново се изисква ЧАСТИЧНО възстановяване в размер на 1136.69 лв и такса на банката в размер на 1.20 лв, заради липса на наличност за покриване на общата сума до момента. Оставаща сума - 1816.88 лв Attached is document N 2120127/17.09.2022 for the amount of 36390.90 TRY (equivalent to 2000 EUR) issued by hospital "ACIBADEM - Maslak", town. Istanbul in connection with a partial deposit requested for treatment with emergency hospitalization on 17.09. concerning infection of a surgical sclerosis wound and its partial opening. On 19.09 BGN 995.69 + BGN 1.20 bank fee were paid. Again a PARTIAL refund of BGN 1136.69 and a bank fee of BGN 1.20 is requested due to lack of availability to cover the total amount to date. Remaining amount - BGN 1816.88
Документи Общо: 1 документа
1136.69 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.