Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 1136.69 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Приложен е документ N 2120127/17.09.2022 на стойност 36390.90 ТRY (еквивалент на 2000 EUR) издаден от болница "ACIBADEM - Maslak", гр. Истанбул във връзка с частично изискан депозит за лечение със спешна хоспитализация на 17.09 относно инфекциониране на оперативна сколиозна рана и частично нейно отваряне. Подадена е заявка за ЧАСТИЧНО възстановяване. На 19.09 са изплатени 995.69 лв + 1.20 лв комисиона на банката. Отново се изисква ЧАСТИЧНО възстановяване в размер на 1136.69 лв и такса на банката в размер на 1.20 лв, заради липса на наличност за покриване на общата сума до момента. Оставаща сума - 1816.88 лв

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели