Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 1249 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Прилагам проф. ф-ра 0000000092/21.08.2023 за заплащане на изследвания към лаборатория "Геника"

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели