Дарители по кампания - Здравните осигуровки на Борис Лилиев


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

29.05 лв. преди 2 седмици
19.17 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
14.24 лв. преди 2 месеца
68.53 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
Shape