Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 11760 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте мили дарители! Изискваме плащане към болницата по изпратена ни про форма днес за старо задължение за престоя на Таня в болницата до деня на операцията.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели