Живот за Таня Life for Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2149 Дарители
57289.87 EUR дарени от 64423 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Божидара Йорданова
Бенефициент
Таня Динкова Русева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Божидара Йорданова организира кампания за Таня Динкова Русева
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

21-ви септември 2023
Здравейте мили дарители! Изискваме плащане към болницата по изпратена ни про форма днес за старо задължение за престоя на Таня в болницата до деня на операцията. Hello dear donors, We require payment to the hospital on a pro forma sent to us today for an old obligation for Tanya's stay in the hospital until the day of surgery.
Документи Общо: 1 документа
11760 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.