Дарители по кампания - Зов За Помощ За Мама


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.21 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
98.1 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
96.16 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
4.43 лв. преди 9 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
9.32 лв. преди 9 месеца
18.82 лв. преди 9 месеца
48.76 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
1.47 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
98.09 лв. преди 10 месеца
13.97 лв. преди 10 месеца
8.36 лв. преди 10 месеца
29.04 лв. преди 10 месеца
55.83 лв. преди 10 месеца
9.35 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
4.37 лв. преди 10 месеца
48.79 лв. преди 10 месеца
4.43 лв. преди 10 месеца
4.43 лв. преди 10 месеца
18.89 лв. преди 10 месеца
28.66 лв. преди 10 месеца
68.47 лв. преди 10 месеца
18.87 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
29.04 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
48.79 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
48.25 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
24.13 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
48.16 лв. преди 11 месеца
28.63 лв. преди 11 месеца
4.43 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 1 година
127.68 лв. преди 1 година
28.12 лв. преди 1 година
117.82 лв. преди 1 година
443.2 лв. преди 1 година
9.03 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
47.88 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
196.7 лв. преди 1 година
788.3 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
4.16 лв. преди 1 година
29.06 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
13.93 лв. преди 1 година
20.16 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
18.82 лв. преди 1 година
Shape