Зрение за Антим Vision for Anteam

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Зрение за Антим Vision for Anteam

51 Дарители
2366.73 EUR дарени от 21474 EUR
Организатор
Asya Dilyanova
Бенефициент
Антим Кирилов Дилянов
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
784.64 EUR
Asya Dilyanova организира кампания за Антим Кирилов Дилянов
Край след 9 дни
Налична сума
784.64 EUR

Здравейте, мили хора!

Призовавам ви за помощ за лечение на съпруга ми Антим на 52 години, който от дете страда с очите. Опериран като дете с махнати лещи с афакия, амблиопия дължаща се на анопсия и конвергентен стръбизъм, стеснени и избледнели очни нерви, зеницата издължена, носи очила от 9 диоптера. Преди близо година състоянието му се влоши. Тръгнахме по болници, оказа се, че е направил адхерентна левкома-съединителна тъкан, която е стигнала до ириса и кератоконус.

Освен това са се образували калцирания. През Юни месец по препоръка на доц. Анреев направихме абразио, което отстрани калциранията, но левкомата остана. През Октомри направиха и лазер, който се предполагаше, че трябва да премахне левкомата.

Но и от двете операции състоянието не се промени особено, защото роговицата на дясно око е потъмняла.

За съжаление се оказа, че има и дегенерация на роговицата,за която доц. Анреев препоръча трансплантация. До този момент обаче само ни мотаят с лечения и не ни издават оферта от клиниката. Познати медици ни насочиха за лечение в Турция, след като тук в БГ частните клиники не се получи нищо.

Средствата за прегледи,изследвания и лечение в Турция, както и евентуална трансплантация са непосилни за семейството ни. Антим е пенсионер с 85% инвалидност, не работи, защото е силно ограничен, заради заболяването си. Аз съм учителка и издържаме студентка.

Моля ви за помощ, мили хора, за да може да се ориентираме за лечение в Турция, за което са необходими средства. Ще приложа епикризи, амбулаторни листове и изследвания.

На този етап сумата е предвидена само за прегледи, лечение и разходи. Когато ни издадат проформа фактура или оферта за трансплантацията, ще приложа документа и новата сума за операцията.

Бог да ви пази!

Hello, dear people!

I am appealing for your help for the treatment of my husband Antim, 52 years old, who has been suffering with his eyes since he was a child. Operated as a child with lenses removed with aphakia, amblyopia due to anopsia and convergent strabismus, narrowed and faded optic nerves, pupil elongated, wears glasses of 9 diopters. Nearly a year ago his condition worsened. We went to hospitals, it turned out he had an adherent leukoma-connective tissue that had reached the iris and keratoconus.

In addition, calcifications had formed. In June, on the recommendation of Assoc. Andreev we did abrasion, which removed the calcifications, but the leucoma remained. In Octomri they also did a laser which was supposed to remove the leucoma.

But from both surgeries the condition has not changed much because the cornea of the right eye has darkened.

Unfortunately it turned out that there was also corneal degeneration,for which Assoc. Andreev recommended transplantation. However, so far they have only been hanging us with treatments and not issuing us an offer from the clinic. We were referred to Turkey for treatment by doctors we know, since the private clinics here in BG did nothing.

The funds for checkups,tests and treatment in Turkey as well as a possible transplant are prohibitive for our family. Antim is a pensioner with 85% disability, he does not work because he is severely limited due to his illness. I am a teacher and we support a student.

I am asking for your help, dear people, so that we can find a treatment in Turkey, for which funds are needed. I will attach epicrises, outpatient sheets and tests.

At this stage the amount is only for check-ups, treatment and expenses. When they issue us a pro forma invoice or quote for the transplant, I will attach the document and the new amount for the surgery.

God save you!

Виж още
Новини
7-ми юни 2024
Asya Dilyanova организира кампания за Антим Кирилов Дилянов
ПОМОГНЕТЕ НИ HELP NI
Мили хора, времето за възстановителния период от витректомията отминава и според думите на проф. Ардагил трябва да се извърши трансплантацията на рого... Dear people, the time for the recovery period from vitrectomy is passing and according to the words of prof. The corneal transplant of Antim's right e...
 
26-ти март 2024
Asya Dilyanova организира кампания за Антим Кирилов Дилянов
Контролен преглед в Дюнягьоз Суаде Control examination in Duñagüez Suade
Мили хора! Ходихме на контролен преглед в Дюнягьоз Суаде при проф. Ардигил, която направи витректомия на Антим. След обстоен преглед тя установи, че... Dear people! We went for a check-up in Duñagöz Suade with prof. Ardigil, who did vitrectomy of Anthem. After a thorough examination, she found that t...
 
23-ти февруари 2024
Asya Dilyanova организира кампания за Антим Кирилов Дилянов
Витректомия в Турция Vitrectomy in Turkey
Мили хора, оперираха Антим, направиха му витректомия, но по време на операцията професор Айлин Ардагил, при която решихме да се насочим, откри вазопро... Nice people, they operated on Anthem, they did a vitrectomy, but during the operation Professor Eileen Ardagil, who we decided to go to, discovered a...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.