Дарители по кампания - Зрение за Антим


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

97.03 лв. преди 1 седмица
295 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 2 седмици
38.35 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
38.75 лв. преди 2 седмици
97.03 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
114.52 лв. преди 2 месеца
24.11 лв. преди 2 месеца
157 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
27.95 лв. преди 2 месеца
485.12 лв. преди 2 месеца
95.84 лв. преди 2 месеца
97.55 лв. преди 2 месеца
147.14 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
96.5 лв. преди 2 месеца
883.97 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
57.88 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
143.32 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
Shape