Всички новини за кампания Зрение за Антим

7-ми юни 2024
Asya Dilyanova е организатор за бенефициент Антим Кирилов Дилянов
ПОМОГНЕТЕ НИ HELP NI

Мили хора, времето за възстановителния период от витректомията отминава и според думите на проф. Ардагил трябва да се извърши трансплантацията на роговицата на дядното око на Антим, която е силно изтънена, но все още средствата не стигат. Опасявам се, че докато чакаме, може да се случи най-лошото и... Dear people, the time for the recovery period from vitrectomy is passing and according to the words of prof. The corneal transplant of Antim's right eye, which is severely thinned, has to be performed, but the funds are not enough yet. I fear that while we wait, the worst could happen and my husban...

26-ти март 2024
Asya Dilyanova е организатор за бенефициент Антим Кирилов Дилянов
Контролен преглед в Дюнягьоз Суаде Control examination in Duñagüez Suade

Мили хора! Ходихме на контролен преглед в Дюнягьоз Суаде при проф. Ардигил, която направи витректомия на Антим. След обстоен преглед тя установи, че туморът се е свил и засега само ще се наблюдава да не прогресира отново и да не прокърви. Окото му обаче не се е възстановило още от операцията и рого... Dear people! We went for a check-up in Duñagöz Suade with prof. Ardigil, who did vitrectomy of Anthem. After a thorough examination, she found that the tumor has shrunk and for now it will just be monitored to make sure it doesn't progress again and bleed out. However, his eye has not yet recovered...

23-ти февруари 2024
Asya Dilyanova е организатор за бенефициент Антим Кирилов Дилянов
Витректомия в Турция Vitrectomy in Turkey

Мили хора, оперираха Антим, направиха му витректомия, но по време на операцията професор Айлин Ардагил, при която решихме да се насочим, откри вазопрофилеративен тумор зад ретината, от който е било и кървенето. Тя каза, че трябва да се направят специфични изследвания, с които да изключи лошата диагн... Nice people, they operated on Anthem, they did a vitrectomy, but during the operation Professor Eileen Ardagil, who we decided to go to, discovered a vasoproliferative tumor behind the retina, which was the source of the bleeding. She said that we should have specific tests done to rule out a bad di...

31-ви януари 2024
Asya Dilyanova е организатор за бенефициент Антим Кирилов Дилянов
Преглед в Турция на 29.01.2024 г. Review in Turkey on 29.01.2024

Новини от преглед в Дюнягьоз Истанбул. СПЕШНО! Мили хора, посетихме професор Алпер Агча, специалист по роговична трансплантация. Той потвърди диагнозата за силно изтъняване и помътняване, която изисква смяна, тъй-като цветната снимка е в лилаво, което показва необходимостта от трансплантация. Но с... News from a review in Duñagöz Istanbul. URGENT! Dear folks, we visited Professor Alper Agca, a corneal transplant specialist. He confirmed the diagnosis of severe thinning and clouding that requires replacement as the color photo is in purple, indicating the need for transplantation. But there was...

14-ти декември 2023
Asya Dilyanova е организатор за бенефициент Антим Кирилов Дилянов
Одобрено изплащане Approved repayment

Скъпи приятели дарители! Позволявам си да ви нарека така, защото истинските приятели в нужда се познават. Искам да ви благодаря, за вашата милост и щедрост, затова, че благодарение на вас ще можем на 16.01.2024г да отидем в Истанбул в клиника Дюнягьоз при професор Алпер Агча на преглед и изследвания... Dear donor friends! I take the liberty to call you so because true friends in need know each other. I would like to thank you for your kindness and generosity, so that thanks to you we will be able to go to Istanbul on 16.01.2024 to Dunyagöz Clinic to Professor Alper Agca for examination and researc...

3054.19 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
13-ти декември 2023
Asya Dilyanova е организатор за бенефициент Антим Кирилов Дилянов
Новини 13.12.23г News 13.12.23

Скъпи дарители, приятели! Наричам ви така, защото приятел в нужда се познава Благодарение на вашата милост и отзивчивост  успяхме да съберем необходимата сума по разходите за прегледа, изследванията и пътуването до Истанбул. Нещата се случват бързо, което ме навежда на мисълта, че сме поели в правил... Dear donors, friends! I call you so because a friend in need knows Thanks to your kindness and responsiveness we managed to raise the necessary amount for the costs of the examination, research and the trip to Istanbul. Things are happening fast, which makes me think we are headed in the right direc...