Зрение за Антим Sight for Anteam

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
51 Дарители
2366.73 EUR дарени от 21474 EUR
Организатор
Asya Dilyanova
Бенефициент
Антим Кирилов Дилянов
Крайна дата
Край след 10 дни
Налична сума
784.64 EUR
Asya Dilyanova организира кампания за Антим Кирилов Дилянов
Край след 10 дни
Налична сума
784.64 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

14-ти декември 2023
Скъпи приятели дарители! Позволявам си да ви нарека така, защото истинските приятели в нужда се познават. Искам да ви благодаря, за вашата милост и щедрост, затова, че благодарение на вас ще можем на 16.01.2024г да отидем в Истанбул в клиника Дюнягьоз при професор Алпер Агча на преглед и изследвания. Освен това клиниката издаде проформа фактура за прегледа и трансплантацията чрез нашата координаторка Елиф, която действа експедитивно. Прегледът ще струва 150 евро, а трансплантацията 12000 евро. Така че борбата ни продължава с надежда, че ще можем да съберем тази непозилна сума за нас. Всичко се случва много бързо, за което си мисля, че Бог ни насочва в правилната посока на точното място. Благодаря ви още веднъж, затова че с Божие допущение и вашата неотменна помощ ще направим първата стъпка на това трудно начинание! Dear donor friends! I take the liberty to call you so because true friends in need know each other. I would like to thank you for your kindness and generosity, so that thanks to you we will be able to go to Istanbul on 16.01.2024 to Dunyagöz Clinic to Professor Alper Agca for examination and research. In addition, the clinic issued a pro forma invoice for the examination and transplant through our coordinator Elif, who acted expeditiously. The examination will cost €150 and the transplant €12,000. So our struggle continues in the hope that we will be able to raise this non-positive amount for us. Everything is happening very fast, which I think God is pointing us in the right direction at the right place. Thank you again, so with God's permission and your unfailing help, we will take the first step of this difficult endeavor!
Документи Общо: 1 документа
3054.19 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.