Зрение за Антим Sight for Anteam

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
51 Дарители
2366.73 EUR дарени от 21474 EUR
Организатор
Asya Dilyanova
Бенефициент
Антим Кирилов Дилянов
Крайна дата
Край след 6 дни
Налична сума
784.64 EUR
Asya Dilyanova организира кампания за Антим Кирилов Дилянов
Край след 6 дни
Налична сума
784.64 EUR

Витректомия в Турция Vitrectomy in Turkey

23-ти февруари 2024

Мили хора, оперираха Антим, направиха му витректомия, но по време на операцията професор Айлин Ардагил, при която решихме да се насочим, откри вазопрофилеративен тумор зад ретината, от който е било и кървенето. Тя каза, че трябва да се направят специфични изследвания, с които да изключи лошата диагноза, когато отидем на контролен преглед след месец. Изследване за лимфом, биопсия и ЯМР, както и две криотерапии. Засега роговицата ще се следи, трансплантацията остава на заден план, тъй като се появи този проблем, който е по-спешен.

Скъпи дарители, силно се надяваме да не се окаже най-лошото, но няма как да разберем това без вашата помощ, която от началото на кампанията ни оказвате. Това беше нов шок за нас! Моля отново за вашата неизменна подкрепа в тази нелека борба, за спасение на зрението на Антим! Бог да ви благослови!!!

Nice people, they operated on Anthem, they did a vitrectomy, but during the operation Professor Eileen Ardagil, who we decided to go to, discovered a vasoproliferative tumor behind the retina, which was the source of the bleeding. She said that we should have specific tests done to rule out a bad diagnosis when we go for a follow-up in a month. Testing for lymphoma, biopsy and MRI, and two cryotherapies. For now the cornea will be monitored, the transplant remains on the back burner as this issue has come up which is more urgent.

Dear donors, we dearly hope the worst does not turn out to be the case, but we cannot know without your help since the campaign began. This has been a new shock for us! I ask again for your continued support in this difficult fight to save Antrim's sight! God bless you!!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.