All news for the campaign Let's help on Marty and the passage

12th December 2023
Валентина Димитрова is an organizer for a beneficiary Мартин Мариянов Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Привет! Поради лека спастичност на дясната ръка на Марти, специалистите от болница Acibadem Altunizade, препоръчват поставяне на ботулинов токсин в същата. Интервенцията ще се извърши на 19.12.2023г. в болница Acibadem Altunizade в Истанбул. Сумата за нея е 3 710 Евро. Общото състояние на Марти... Hi! Due to the mild spasticity of Marty's right hand, the specialists at Acibadem Altunizade Hospital, recommended the insertion of botulinum toxin in the same. The intervention will be performed on 19.12.2023 at Acibadem Altunizade Hospital in Istanbul. The amount for it is 3 710 Euro. Marty's ge...

7271.6 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
12th October 2023
Валентина Димитрова is an organizer for a beneficiary Мартин Мариянов Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, скъпи дарители! Сумата от 1 165 Евро, ще бъде използвана, за необходимите на Марти ортези. Направихме поръчка за тях в Истанбул (понеже в момента сме тук) и очакваме до седмица да са готови вече. Благодарим Ви, от сърце за съпричастността! Hello, dear donors! The amount of 1 165 Euro will be used for Marty's orthotics. We have placed an order for them in Istanbul (since we are here at the moment) and we expect them to be ready within a week. Thank you from the bottom of our hearts for your support!

2283.4 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
5th August 2023
Валентина Димитрова is an organizer for a beneficiary Мартин Мариянов Димитров
Необходими са допълнителни средства за рехабилитация в Истанбул 06.08.23г Additional funds needed for rehabilitation in Istanbul 06.08.23d

Здравейте! Необходимата операция на Марти, премина успешно. Следва дълъг период на рехабилитация, която започнахме да провеждаме в болница Acibadem Altunizade, Истанбул. Сумата за един курс рехабилитация (едномесечен) е 2 300 Евро.  За да продължим рехабилитацията в Истанбул, ще са ни необходими до... Hello! Marty's necessary surgery was successful. A long period of rehabilitation followed, which we started at Acibadem Altunizade Hospital, Istanbul. The amount for one rehabilitation course (one month) is 2 300 Euro. To continue the rehabilitation in Istanbul, we will need additional funds. Than...

3rd July 2023
Валентина Димитрова is an organizer for a beneficiary Мартин Мариянов Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте добри хора! За наше голямо щастие, на 19.06 операцията на Марти мина успешно! Марти за пореден път ни доказа, че е голям герой. В момента все още се възстановява, но се чувства много добре. Днес (03.07) отново пътуваме към Истанбул, за да започнат рехабилитационните процедури, които ще... Hello good people! To our great happiness, on 19.06 Marty's surgery was successful! At the moment he is still recovering, but he feels very well. Today (03.07) we travel again to Istanbul to start the rehabilitation procedures, which will take place at Acibadem Altunizade Hospital. From there we h...

4508 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee
1st May 2023
Валентина Димитрова is an organizer for a beneficiary Мартин Мариянов Димитров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте ! Събраната сума от 1732.14 лв., ще бъде прехвърлена, към отворената даритеска сметка на Марти. Благодарим на всички, които отвориха сърцата си и дариха! Hello ! The collected amount of 1732.14 BGN will be transferred to Marty's open donation account. Thank you to everyone who opened their hearts and donated!

1730.94 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee