Да помогнем на Милена да пребори рака! Let's help Milena beat cancer!

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
855 Donors
31351.16 EUR donated from 46016 EUR
Beneficiary
Милена Яворова Костова
End date
End after 75 days
Available amount
4359.14 EUR
Милена Яворова Костова organizes a campaign for Милена Яворова Костова
End after 75 days
Available amount
4359.14 EUR

Одобрено изплащане Payment approved

1st April 2024
Здравейте , В събота се върнах от Турция.В четвъртък имах среща с мойта докторка и започнах 3ия си курс химиотерапия.Изключиха ми едно от лекарствата , защото мн ми изтръпват ръцете , краката и езика от него.Оплакванията продължават , но ми обясниха , че трябва да мине време , за да се изчистя от натрупаната химия в организма ми която причинява тези невралгии. Преди стоях по 7 часа на вливане сега ми остана 1 лекарство и ми вливат за 2.30 часа. Като изтече това лекарство ме включват лимонката която изтича за 48 часа в хотела.В събота отивам махат ми иглата от порта , промиват го с хепарин и си тръгвам за България.Пътя ни е дълъг 9 часа , защото пътуваме с кола.Това е най - евтиният варянт. Изисквам плащане за хотела и пътя .В болницата имах авансова сума останала от предишни плащания и ми стигна да покрия първата си терапия , изследвания и прегледа при докторката.Вече вливанията ще са ми на 21 дена и ще ходя по веднъж месечно, а следващият скенер ще бъде през септември. Бъдете здрави и не спирайте да ме поткпепяте защото моята битка с болеста продължва!!! Hi , I got back from Turkey on Saturday.I had an appointment with my doc on Thursday and started my 3rd course of chemo.They took me off one of my meds because it makes my hands , feet and tongue tingle.Complaints continue , but they explained to me that it takes time to clear the built up chemo in my system that causes these neuralgias. I used to stay on for 7 hours per infusion now I have 1 drug left and they infuse for 2.30 hours. When this medicine runs out they turn me on to the limonica which runs out in 48 hours at the hotel.On Saturday I go they remove the needle from my port , flush it with heparin and I leave for Bulgaria.The drive is 9 hours long because we are traveling by car.This is the cheapest warrant. I require payment for the hotel and the road .At the hospital I had a down payment left from previous payments and it was enough to cover my first therapy , tests and check up with the doctor.Now my infusions will be at 21 days and I will go once a month and the next scan will be in September. Be healthy and keep patting me because my battle with the disease continues!!!
703.6 BGN Refunded costs
1.2 BGN Transaction fee

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.