Да се обединим за Радост Unite for Joy

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
10292 Donors
446504.46 EUR donated from 511292 EUR
Beneficiary
Радост Георгиева Жечкова
End date
End after 11 days
Available amount
8852.39 EUR
Деница Маринова organizes a campaign for Радост Георгиева Жечкова
End after 11 days
Available amount
8852.39 EUR

Бъдете коледното чудо на Радост 26.12.23г Be the Christmas miracle of Joy 26.12.23

25th December 2023

Ден преди Коледа …

Всички ние се подготвяме. Готвим, опаковаме последните подаръци, пътуваме за да бъдем със семействата си … Наслаждаваме се на коледната магия и си пожелаваме здраве, щастие и късмет.

За Радост тази Коледа ще бъде различна. Тя ще бъде в болницата на поредната доза химиотерапия. Няма да бъде със семейството си, няма да прегърне близките си, няма да излезне с приятели, няма да отвори подаръци. Просто ще бъде в болничната стая и с усмивка ще се радва на вашите споделени емоции и моменти и ще се моли следващата Коледа да посрещне вкъщи със семейството си.

Бъдете здрави и благословенни добри хора ❣️ Благодарим, че вярвате, обичате и подкрепяте Радост. Сарком на Юинг не е заболяване, което може да получи точна оферта за лечение, нито точно време, кога всичко ще свърши … но с вашата подкрепа ние знам, че Радост ще успее.

Отворете сърцата си и днес и бъдете Коледното чудо на Радост ❣️ Подарете й надежда, вяра и любов ❣️ Споделете за нея, дарете и подкрепете едно дете в борбата му с коварния рак. А тя ще ви покаже как се печели битката и ще бъде вашето коледно чудо 🎄❤️

The day before Christmas ...

We are all preparing. We cook, wrap the last presents, travel to be with our families ... We enjoy the Christmas magic and wish each other health, happiness and luck.

For Joy, this Christmas will be different. She will be in the hospital for another dose of chemotherapy. She won't be with her family, she won't hug her loved ones, she won't go out with friends, she won't open presents. She'll just be in the hospital room, smiling and enjoying your shared emotions and moments and praying that next Christmas she'll be home with her family.

Be well and blessed good people ❣️ Thank you for believing, loving and supporting Joy. Ewing's Sarcoma is not a disease that can get an exact quote for treatment, nor an exact time when it will all be over...but with your support we know that Joy will make it.

Open your hearts today and be Joy's Christmas Miracle ❣️ Give her hope, faith and love ❣️ Share for her, donate and support a child in their fight against insidious cancer. And she will show you how the battle is won and be your Christmas miracle 🎄❤️

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.