All news for the campaign Let's save Iveto

13th June 2024
Ваня Ананиева is an organizer for a beneficiary Ивелина Спасова Гешева
Лечението започва! The healing begins!

Динамични седмица бяха последните... След операцията, Ивето изуми всички, изправяйки се на крака. Само 10 дни след операцията, лекарите я изписаха за две седмици, в които да е в България и да продължи да се възстановява. За съжаление, обаче, едва три дни след като се прибра, се влоши силно, поради... The last weeks were dynamic... After the surgery, Iveto amazed everyone by getting back on her feet. Just 10 days after the surgery, the doctors discharged her for two weeks to continue her recovery. Unfortunately, however, only three days after she came home, she deteriorated severely due to lack...

21st May 2024
Ваня Ананиева is an organizer for a beneficiary Ивелина Спасова Гешева
Операцията мина!!! Добри новини!!! The operation passed!!! Good news!!!

Чудо! Това е единствената дума с която можем да опишем случилото се. Вчера Ива премина през 9-часова операция. Лекарите в болницата бяха казали, че има голям шанс да не излезе от операцията изобщо. НО! Докторът е извадил невъобразимо количество туморна маса, успял е да оперира дори черния дроб, отс... Chudo! That is the only word we can use to describe what happened. Yesterday Iva went through a 9-hour surgery. The doctors at the hospital had said there was a good chance she wouldn't come out of surgery at all. BUT! The doctor removed an unimaginable amount of tumor mass, even managed to operate...

21st May 2024
Ваня Ананиева is an organizer for a beneficiary Ивелина Спасова Гешева
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Получихме втората фактура към болница ОКАН. Тук е включена самата операция, която ще бъде в три етапа, както и 2 дена реанимация и 10 дена болничен престой. Да се молим всичко да минава по план!!! We have received the second invoice to OCAN Hospital. This includes the surgery itself, which will be in three stages, as well as 2 days resuscitation and 10 days hospital stay. Let's pray everything goes according to plan!!!

58695 BGN Payment of invoice
78.68 BGN Transaction fee
16th May 2024
Ваня Ананиева is an organizer for a beneficiary Ивелина Спасова Гешева
Предстои операция в понеделник 20.05.2024 Pre-op on Monday, 05/20/2024.

Току-що се чухме с Ивето и Надя. Днес е минал PET-скенерът. Резултатите не са особено добри. Има метастази в червата, булото на червата, малкия таз, черен дроб и в гръдната кухина. По време на операцията ще премахнат туморите и части от червата и ще облъчат черния дроб. Операцията ще бъде в понедел... We just heard from Iveta and Nadia. The PET scanner has passed today. The results are not very good. There are metastases in the intestine, bowel lumen, pelvis, liver and in the chest cavity. During surgery they will remove the tumors and parts of the intestine and irradiate the liver.

15th May 2024
Ваня Ананиева is an organizer for a beneficiary Ивелина Спасова Гешева
Ден 1 - Ива вече е в Турция Day 1 - Iva is already in Turkey

Тази сутрин имах огромно количество въпроси и молби за информация. Извинявам се, че не мога да отговоря на всички, тук ще пускам ъпдейт на информацията по случая на Ивето. Ива пътува тази нощ към Турция. Огромните ни благодарности са за ВЕЛИКАНА Надя, която за два дни организира всичко по пътуванет... This morning I had an overwhelming amount of questions and requests for information. I apologize for not being able to answer them all, I will post an update on the Iveto case here. Iva is traveling to Turkey tonight. Our huge thanks go to the GREAT Nadia who organised everything for the trip in tw...

14th May 2024
Ваня Ананиева is an organizer for a beneficiary Ивелина Спасова Гешева
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Пациентът има насрочен преглед за хоспитализация за 15.05 в 10ч. в болница ОКАН, Истанбул като има насрочени следните процедури: 1. Онкохирургучен преглед 2. Гастроскопия 3. Колоноскопия 4. ПЕТ скенр 5. Лабораторни изследвания 6. Скенер на черен дроб Престоят най-вероятно ще бъде 5 дневе... The patient is scheduled for hospitalization for 15.05 at 10 am at Okan Hospital, Istanbul and has the following procedures scheduled: 1. Oncosurgical examination 2. Gastroscopy 3. Colonoscopy 4. PET scan 5. Laboratory tests 6. Liver scanner The stay is likely to be 5 days.. Patient leav...

14455 BGN Payment of invoice
40 BGN Transaction fee