Give hope to Ricardo Give hope to Ricardo

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Give hope to Ricardo Give hope to Ricardo

361 Donors
5027.39 EUR donated from 22882 EUR
Beneficiary
Рикардо Николаев Колев
End date
End after 156 days
Available amount
34.66 EUR
Галя Петрова Бояджиева organizes a campaign for Рикардо Николаев Колев
End after 156 days
Available amount
34.66 EUR

Здравейте, мили и добри хора! Казвам се Рикардо Николаев Колев на 11години. Обръщам се с призив за помощ към вас, защото вие сте тези, които могат да ми дадат надеждата, че и аз ще бъда като другите деца! Всеки ден мечтая да съм като тях – да мога да ходя, да говоря, да рисувам, да играя и да усетя пълноценно детските мигове на щастие. Необходими са ми средства за операция на таза в Турция, както и за последващата рехабилитация. Детската церебрална парализа е взела много усмивки от мен, но знам, че с вашата подкрепа ще мога най-накрая да зарадвам хората, които ме обичат и се борят заедно с мен. Преминал съм през много трудности и знам, че ми предстоят още много, но с вашата помощ се надявам да успея.Обещавам да бъде силен и борбен, за да се справя! Сумата за моето лечение е непосилна за семейството ми, но вярвам и знам, че има хора с чисти и добри сърца, които ще ми помогнат! Събраните средства ще бъдат използвани за операцията в BIRUNI UNIVERSITY HOSPITAL.Дарете ми шанса и надеждата, че ще бъда като всички други деца! Вярвам, че с вашата помощ и подкрепа аз ще бъда истински щастлив, защото вие ми вдъхвате куража, че доброто съществува. Благодаря на всички, които ще повярват в мен – с вашата помощ ще мога изживея детството си пълноценно!

Hello, kind and good people! My name is Ricardo Nikolaev Kolev, 11 years old. I am turning to you for help, because you are the ones who can give me hope that I will be like the other children! Every day I dream to be like them - to be able to walk, to talk, to draw, to play and to feel fully the childhood moments of happiness. I need funds for my hip surgery in Turkey and for the rehabilitation that will follow. Cerebral palsy has taken many smiles from me, but I know that with your support I will finally be able to bring joy to the people who love and struggle with me. I have been through many hardships and I know there are many more to come, but with your help I hope to make it.I promise to be strong and fight to get through this! The amount of money for my treatment is prohibitive for my family, but I believe and know that there are people with pure and good hearts who will help me! The money raised will be used for the surgery at BIRUNI UNIVERSITY HOSPITAL.Give me the chance and hope that I will be like all the other children! I believe with your help and support I will be truly happy because you give me the courage that good exists. Thank you to everyone who will believe in me - with your help I will be able to live my childhood to the fullest!

See more
News
17th June 2024
Галя Петрова Бояджиева organizes a campaign for Рикардо Николаев Колев
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте,мили дарите!Нужната сума,която теглим от кампанията са за шини за ръцете на Рикардо.Надяваме се,че има още хора,кото ще продължат да подкреп... Hello,dear donors!The amount we need from the campaign is for splints for Ricardo's hands.We hope that there are more people who will continue to supp...
235.23 EUR Paid amount to the beneficiary
0.61 EUR Transaction fee
28th May 2024
Галя Петрова Бояджиева organizes a campaign for Рикардо Николаев Колев
Навина за Рикардо-28.05.2024 Navina for Ricardo-28.05.2024
Здравейте,добри хора с големи сърца.Ето че с ваша помощ,които продължавате да протягате ръце, Рикардо отново е в Истанбул при неговите каки на физиоте... Hello,good people with big hearts.Here, with your help,who continue to extend your hands, Ricardo is back in Istanbul with his cacas for physiotherapy...
 
14th May 2024
Галя Петрова Бояджиева organizes a campaign for Рикардо Николаев Колев
Спешно събиране на средства. Urgent fundraising.
Здравейте,мили и добри хора. Обръщам се към Вас с призив за помощ.На 20.05.2024 трябва да заминем за Истанбул,Турция за следваща физиотерапия.Спешни... Hello,kind and good people. On 20.05.2024 we have to go to Istanbul,Turkey for the next physiotherapy.We need urgent funds to be able to go,we have a...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.