All news for the campaign Give hope to Ricardo

28th May 2024
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Навина за Рикардо-28.05.2024 Navina for Ricardo-28.05.2024

Здравейте,добри хора с големи сърца.Ето че с ваша помощ,които продължавате да протягате ръце, Рикардо отново е в Истанбул при неговите каки на физиотерапия.Всеки ден по два пъти Рикардо има процедури в продължение на 12 дни всеки месец.От този месец вече имам трета кака-ерготерапевтка. За да продълж... Hello,good people with big hearts.Here, with your help,who continue to extend your hands, Ricardo is back in Istanbul with his cacas for physiotherapy.Every day twice Ricardo has treatments for 12 days every month.Since this month I already have a third caca-ergotherapist. To continue Ricardo's trea...

14th May 2024
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Спешно събиране на средства. Urgent fundraising.

Здравейте,мили и добри хора. Обръщам се към Вас с призив за помощ.На 20.05.2024 трябва да заминем за Истанбул,Турция за следваща физиотерапия.Спешни са ни средства за да може да тръгнем,имаме няколко дни да се събере нужната сума от 3500лева. Знаем че има хора с големи сърца,които ще протегнат ръка... Hello,kind and good people. On 20.05.2024 we have to go to Istanbul,Turkey for the next physiotherapy.We need urgent funds to be able to go,we have a few days to raise the necessary amount of 3500 leva. We know that there are people with big hearts,who will lend a hand,so that the treatment of the...

29th April 2024
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте,мили дарители! Сумата която искам да изтегля ,е за физиотерапия на Рикардо Николаев Колев,които процедури се извършват в Турция град Истанбул в "Trea Kids".С ваша помощ,продължават процедурите на Рикардо.Знаем че има хора с добри сърца,и биха протегнали ръка,за да подкрепят Рикардо,за да... The amount I would like to withdraw is for the physiotherapy of Ricardo Nikolayev Kolev, which is being carried out in Istanbul, Turkey, at "Trea Kids".With your help, Ricardo's treatments continue.We know that there are people with good hearts who would like to support Ricardo so that his treatment...

1100 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
1st March 2024
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте!На 07.03.2024 заминаваме за Турция,за сваляне на гипса на Рикардо,и започваме лечението-физиотерапии и имобилайзери.Сумата ще бъде за имобилайзери. Hello!On 07.03.2024 we are going to Turkey to remove Ricardo's cast and start the treatment-physiotherapy and immobilizers.

1200 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
27th January 2024
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Новина за Рикардо 27.01.2024 News about Ricardo 27.01.2024

Скъпи дарители, благодарим от сърце на всички Вас за съпричастността, човечността и добротата! Благодарим Ви за подкрепата и доверието! Благодарим Ви, че Ви има и че сте до нас! Намираме се в Истанбул, където днес Рикардо премина успешно първия етап от неговото лечение . Първи, но труден за него с... Dear donors, thank you all from the bottom of our hearts for your compassion, humanity and kindness! Thank you for your support and trust! Thank you for being there and for being with us! We are in Istanbul, where today Ricardo successfully passed the first stage of his treatment . First but diffic...

16th January 2024
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Оферта за следоперационно лечение 16.01.24г Offer for postoperative treatment 16.01.24g

Здравейте,мили дарители! Благодарение на вашата подкрепа успяхме да съберем нужната сума за операцията.Датата за операцията е на 27.01.2024г. За да продължи лечението на Рикардо,след операцията са нужни 18 840 евро,която сума е непоносима за моето семейство.Знаем,че има хора с големи и добри сърца... Hello, dear donors! Thanks to your support we managed to raise the necessary amount for the surgery.The date for the surgery is 27.01.2024. In order to continue the treatment of Ricardo after the operation, 18 840 euros are needed, which is an unbearable amount for my family.We know that there are...

15th January 2024
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте,мили дарители,които протегнахте ръка.Изискваме плащане,която сума ще бъде преведена по дарителската сметка на Рикардо,с тази сума събрахме нужната за операцията сума.Датата за операцията е на 27.01.2024г. Благодарим ви от сърце! Hello, dear donors, who have reached out.We require payment, which will be transferred to Ricardo's donation account, with this amount we raised the necessary amount for the operation.The date for the operation is 27.01.2024. Thank you from the bottom of our hearts!

7000 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
4th December 2023
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Рикардо има нужда от нас 04.12.23г Ricardo needs us 04.12.23g

Здравейте,Хора с големи сърца. Офертата след операцията на Рикардо е 18 840 евро.В тази оферта е включено всичко,което е нужно на Рикардо,да продължи лечението си в болницата.Знаем,че има хора с големи сърца.Нека всеки,който може да протегни ръце,към това прекрасно дете,като направи дарение. Оферт... Hello,People with big hearts. The offer after Ricardo's surgery is 18 840 euros.This offer includes everything that Ricardo needs to continue his treatment in the hospital.We know that there are people with big hearts.Let everyone who can extend their hands to this wonderful child by making a donat...

5th September 2023
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Новина за Рикардо 05.09.23г News about Ricardo 05.09.23

Здравейте,мили хора! Тъй като се мина доста време от първия преглед на детето в Турция град Истанбул при д-р Фуат Билгили,офертата за операция беше 25 447,50лв. На 25.08.2023г.д-р Фуат Билгили ни даде нова оферта за две операции-Костна и Отпускаща за мускулите,двете операции ще бъдат направени в е... Hello, dear people! Since it has been a long time since the first examination of the child in Istanbul, Turkey with Dr. Fuat Bilgili,the offer for surgery was 25 447,50lv. On 25.08.2023 Dr. Fuat Bilgili gave us a new offer for two surgeries - Bone and Muscle Relaxation,the two surgeries will be do...

8th August 2023
Галя Петрова Бояджиева is an organizer for a beneficiary Рикардо Николаев Колев
Новина за кампанията на Рикардо 08.08.23г News about Ricardo's campaign 08.08.23

Здравейте,това е сина ми Рикардо Николаев Колев,той е на 11г.страда от детска церебрална парализа.Той е силен,борбен и любознателен.Нуждае се от операция на таза в Турция-Истанбул. Нуждаем се от вашата помощ,за да може Рикардо,да проходи и да е като останалите деца.Сумата за мен е непоносима и се о... Hello,this is my son Ricardo Nikolaev Kolev,he is 11 years old.He suffers from cerebral palsy.He is strong,struggling and inquisitive.He needs hip surgery in Turkey-Istanbul. We need your help,so that Ricardo can walk and be like other children.The amount is unbearable for me and I appeal to you de...

IMPORTANT: You can make donations on the platform regardless of the currency in your bank account.