Един за всички, всички за Боян One for all, all for Boyan

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Един за всички, всички за Боян One for all, all for Boyan

64 Donors
1335.43 EUR donated from 30678 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Боян Методиев
End date
Finished
Available amount
0 EUR
Жасмина Димчева organizes a campaign for Боян Методиев
Finished
Available amount
0 EUR

📢📍‼️

Здравейте приятели! 

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

Много сме щастливи и искаме да споделим с вас, че на Боби му предстои нов път, който трябва да извървим заедно с него, както последните две години.

🏥След консултации с болница в Турция, на Боби ще му бъде направена нова операция, като ще бъде поставено устройство за системата Go-2, имплант, който осигурява целенасочена епидурална спинална стимулационна терапия за пациенти с увреждания на гръбначния мозък. 

Устройството има за цел да позволи на такива пациенти да възвърнат двигателната функция на крака и неврологичния контрол.

📢 Сумата, която трябва да съберем за операция е 30 000 евро. 💶

⏰️ Точна дата за операцията все още няма, тъй като първо трябва да съберем необходимите средства. 

🫂Вярвам, че заедно можем да помогнем той да стъпи отново на краката си!

🙏Призовавам всеки, който има желание и възможност да помогне! 

🛣Пътят който той измина беше труден и благодарение на всички вас ние успяхме в битката до този момент и неговото възстановяване върви много добре. 

🙏🕊Благодаря на всеки един, който дари надежда за Боби!

Един за всички, всички за Боян💙💙💙

📢📍‼️

Hello friends!

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

We are very happy and we want to share with you that Bobby has a new path to walk with him, as we have for the last two years.

🏥Following consultations with a hospital in Turkey, Bobby will be having a new surgery and will be fitted with a device for the Go-2 system, an implant that provides targeted epidural spinal cord stimulation therapy for patients with spinal cord injuries.

The device aims to allow such patients to regain motor function of the leg and neurological control.

📢 The amount we need to raise for the operation is 30,000 euros. 💶

⏰️ There is no exact date for the surgery yet as we need to raise the necessary funds first.

🫂I believe that together we can help him get back on his feet!

🙏I urge everyone who is willing and able to help!

🛣The road he has traveled has been difficult and thanks to all of you we have been able to battle to this point and his recovery is going very well.

🙏🕊Thank you to everyone who gave hope for Bobby!

One for all, all for Boyan💙💙💙

See more
News
6th February 2024
Жасмина Димчева organizes a campaign for Боян Методиев
Одобрено изплащане Approved repayment
Парите от сметката ще бъдат използвани за рехабилитация с неврофизиологични упражнения, терапия с Lokomat Pro и Omego. The money from the account will be used for rehabilitation with neurophysiological exercises, therapy with Lokomat Pro and Omego.
2610.67 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
3rd January 2024
Жасмина Димчева organizes a campaign for Боян Методиев
Новини 03.01.2024 News 03.01.2024
Здравейте приятели, искаме да ви обявим, че достигнахме нужната сума за нашата операция в Турция, която ще бъде направена скоро. Завършваме нашата кам... Hello friends, we would like to announce that we have reached the required amount for our operation in Turkey, which will be done soon. We are finishi...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

IMPORTANT: You can make donations on the platform regardless of the currency in your bank account.