Живот за Мишо Life for Michaud

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
6054 Donors
283668.51 EUR donated from 460163 EUR
Beneficiary
Михаил Илиянов Маринов
End date
End after 75 days
Available amount
88264.88 EUR
Росица Младенова Иванова organizes a campaign for Михаил Илиянов Маринов
End after 75 days
Available amount
88264.88 EUR

Борбата продължава!!! The fight continues!!!

20th May 2024

Никоя майка не иска да вижда детето си в депресия, но напоследък тя се е пропила в него! Безсилието, споменът от седемте операции в рамките на една година! Сънищата му, че е на училище, и болката от това, че на този етап не може да бъде там! Срещата с хора по улицата, които не спират да го гледат със съжаление, тъгата в очите му, когато вижда това! Той осъзнава толкова добре всичко и не иска да излиза, не иска да вижда хора, но най-притеснителното е, че не желае да се среща и с деца! Започнахме работа с детски психотерапевт и психолог. Предстои търсенето на силна рехабилитация, която да го изправи на крака! Предстоят още операции, а за лъчетерапии в момента сме с вързани ръце заради инфекцията, от която трябва да минат минимум шест месеца! Дължим изравнителна сметка на болницата в порядъка на 120 000 лв. Борбата ни продължава... болката не стихва, а Миши не е различен – той е един огромен герой, за когото хората не говорят! Благодарим на всички вас, хора с големи сърца... но отново се нуждаем от вашата помощ, за да може Миши да сбъдне мечтата си да е на училище и един ден да има поне две деца, които ще обожава! Молим за подкрепа и разбиране отново, за да сбъднем една детска мечта!

No mother wants to see her child depressed, but lately she has been soaking it in! The frustration, the memory of seven surgeries in one year! His dreams of being at school, and the pain of not being able to be there at this stage! Meeting people on the street who won't stop looking at him with pity, the sadness in his eyes when he sees that! He is so aware of everything and doesn't want to go out, doesn't want to see people, but the most worrying thing is that he doesn't want to meet children either! We started working with a child psychotherapist and a psychologist. The search for strong rehabilitation to get him back on his feet is imminent! There are more surgeries to come, and we are currently hands tied for radiation treatments due to the infection, which should be at least six months away! We owe the hospital a balancing bill in the region of £120,000. Our struggle continues... the pain never stops and Mishi is no different - he is a huge hero that people don't talk about! Thanks to all of you big-hearted people... but again, we need your help so Mishi can fulfill his dream of being in school and one day having at least two children he will adore! We ask for your support and understanding again to make a child's dream come true!

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.