Моля Ви! Дарете живот на Вики! Please! Give life to Vicky!

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Моля Ви! Дарете живот на Вики! Please! Give life to Vicky!

3805 Donors
20932.11 EUR donated from 255646 EUR
This campaign is over. Follow the News section to be informed about the news about it and the transactions (if they are missing, it means that the campaign has not yet been paid out).
Beneficiary
Виктор Георгиев Попов
End date
Finished
Available amount
0 EUR
Иванка Лазова organizes a campaign for Виктор Георгиев Попов
Finished
Available amount
0 EUR

ЗОВ ЗА ПОМОЩ !
НЕКА ДАДЕМ ШАНС НА ВИКИ ДА ЖИВЕЕ !!!

Здравейте, добри хора с огромни сърца! Към Вас се обръща една отчаяна майка със зов за помощ! 

През юни 2023г синът ми Виктор, който е 16 годишен активен спортист (футболист), бе диагностициран със страшната диагноза Остеосарком (злокачествен тумор на костите) с множество разсейки по крачето и белите дробове.

Момента, в който чуваш най-страшното, че детето ти има рак, е момент на страх, отчаяние и безпомощност. Денят, в който усещаш какво е да те боли без да имаш рани по себе си... Да гледаш детето си в очите и да виждаш колко много въпроси има: "Мамо, защо аз, защо на мен", а ти да нямаш отговори.

Ракът е крадец! Крадец на приятели, крадец на безгрижното детство! Той не подбира и не дискриминира! Той не пита дали си богат или беден! Ракът просто се появява, срива целият ни свят само за миг и ни променя завинаги!

Скъпи приятели, Вики е само 16 годишно момче изпълнено с мечти и желание за живот, но ракът застана на пътя му.

Казват, че майчината молитва е най-силна, затова моля Вас неговите ангели за помощ.
Вики успя да стигне дотук след множество изследвания, прегледи, химиотерапии и лъчетерапии.

Предстои да бъде назначена операция и последващо лечение в чужбина, но сумата, която се обявява е непосилна за нашето семейство.

Моля Ви като майка да помогнем на Вики, да му подарим бъдеще изпълнено с мечти, смях и радост!

HELP !
LET'S GIVE VICKY A CHANCE TO LIVE !!!

Hello, good people with huge hearts! A desperate mother is turning to you for help!

In June 2023, my son Victor, who is a 16 year old active athlete (soccer player), was diagnosed with the scary diagnosis of Osteosarcoma (malignant bone tumor) with multiple dissections on his leg and lungs.

The moment you hear the scariest news that your child has cancer is a moment of fear, despair and helplessness. The day you feel what it's like to be in pain without having sores on you... To look your child in the eye and see how many questions they have.

Cancer is a thief! A thief of friends, a thief of carefree childhood! He doesn't pick and he doesn't discriminate! He doesn't ask if you're rich or poor! Cancer just shows up, shatters our whole world in just a moment and changes us forever!

Dear friends, Vicky is just a 16 year old boy full of dreams and desire for life, but cancer stood in his way.

They say a mother's prayer is the strongest, so I ask you his angels for help.
Vicky has made it this far after multiple tests, checkups, chemo and radiation treatments.

Surgery and follow-up treatment abroad is to be scheduled, but the amount being announced is prohibitive for our family.

I ask you as a mother to help Vicky, to give him a future full of dreams, laughter and joy!

See more
News
29th March 2024
Иванка Лазова organizes a campaign for Виктор Георгиев Попов
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Моля Ви! Дарете живот на Вики! към кампания Заедно за Денис. Прехвърлена сума: 30604.67лв. Donation from the campaign Please! Donate to the Together for Dennis campaign. Amount transferred.
 
29th February 2024
Иванка Лазова organizes a campaign for Виктор Георгиев Попов
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Моля Ви! Дарете живот на Вики! към кампания Втори шанс за живот на Цецо. Прехвърлена сума: 135878.88лв. Donation from the campaign Please! Donate to Second Chance for Life campaign for Tsetso. Amount transferred.
 
23rd February 2024
Иванка Лазова organizes a campaign for Виктор Георгиев Попов
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Моля Ви! Дарете живот на Вики! към кампания Дарете живот на Мелиса. Прехвърлена сума: 10000лв. Donation from the campaign Please! Donate to the Donate to Melissa campaign. Amount transferred.
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.