Please, urgently help little Nicole Please, urgently help little Nicole

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Please, urgently help little Nicole Please, urgently help little Nicole

8578 Donors
338326.88 EUR donated from 500000 EUR
Beneficiary
Никол Георгиева
End date
End after 11 days
Available amount
288531.04 EUR
Ирина Иванова Георгиева organizes a campaign for Никол Георгиева
End after 11 days
Available amount
288531.04 EUR

Никол е 8-годишно момиченце, което живее в Хасково със своето семейство. Както всички второкласници, тя обича да играе с приятелите си, да рисува красиви рисунки и да прекарва време със своето по-малко братче. Никол има и едно специално хоби - тя обожава да кара колело и да облича куклите си в красиви роклички.

Тя е усмихната, жизнена и изпълнена с мечти, но съдбата решава да изпита нея и семейството ѝ по особено тежък начин. След ходене по множество лекари, родителите чуват ужасната новина. На Никол ѝ е открит малигнен солитарен фиброзен тумор.

В този момент светът на семейството се преобръща. Никол не може да продължи да ходи на училище и да участва в тържествата, които толкова обича.

Родителите на Никол решават да направят всичко възможно, за да помогнат на дъщеря си. След множество консултации и препоръки, те намират клиника в Турция, която предлага лечение за този вид тумор. Въпреки че шансовете са неопределени, те не губят надежда и заминават за Турция с вярата, че могат да спасят Никол.

Лечението обаче е изключително скъпо и семейството на Никол не разполага с необходимите средства. Те се обръщат за помощ към всички хора с добри сърца, които биха могли да помогнат. Нека се обединим и помогнем на Никол да пребори това тежко изпитание. Всеки дарен лев е стъпка към нейното оздравяване и към възстановяване на усмивката на едно прекрасно дете.

Nicole is an 8-year-old girl who lives in Haskovo with her family. Like all second graders, she loves playing with her friends, drawing beautiful pictures and spending time with her little brother. Nicole also has one special hobby - she loves to ride her bike and dress her dolls in beautiful dresses.

She is smiley, vibrant and full of dreams, but fate decided to test her and her family in a particularly harsh way. After going to multiple doctors, the parents hear the terrible news. Nicole has been diagnosed with a malignant solitary fibrous tumor.

At that moment, the family's world turns upside down. Nicole can't continue to go to school and participate in the celebrations she loves so much.

Nicole's parents decide to do everything they can to help their daughter. After many consultations and recommendations, they find a clinic in Turkey that offers treatment for this type of tumor. Although the chances are indefinite, they do not lose hope and travel to Turkey believing they can save Nicole.

However, the treatment is extremely expensive and Nicole's family does not have the necessary funds. They are appealing for help to any kind-hearted people who might be able to help. Let's come together and help Nicole overcome this ordeal. Every donation is a step towards her recovery and restoring the smile of a beautiful child.

See more
News
19th July 2024
Ирина Иванова Георгиева organizes a campaign for Никол Георгиева
Трета химиотерапия и мечти за игри Third chemotherapy and dreams of games
Третата химиотерапия започна, а Николче вече е планирала какво ще правим като се приберем в квартирата, какви игри ще играем и как ще нарисуваме морет... The third chemotherapy has started, and Nicole has already planned what we will do when we get back to the apartment, what games we will play and how...
 
18th July 2024
Ирина Иванова Георгиева organizes a campaign for Никол Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment
След приключване на лъчетерапията показателите не бяха в норма и се наложи поставяне на инжекции Фравен. After completion of radiotherapy the readings were not within normal limits and we had to have Fraven injections.
186.65 EUR Refunded costs
0.75 EUR Transaction fee
16th July 2024
Ирина Иванова Георгиева organizes a campaign for Никол Георгиева
Никол в Турция: трудности и очакване за надежда в битката с болестта Nicole in Turkey: hardship and waiting for hope in the battle against the disease
Знаем, че не всичко в живота върви гладко. Но вече повече от месец нашите сърца са в противоречие с разума. Всичко случващото се за нас е илюзия. И ет... We know that not everything in life goes smoothly. But for over a month now, our hearts have been at odds with reason. Everything that is happening to...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.