All news for the campaign Please, urgently help little Nicole

19th July 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Трета химиотерапия и мечти за игри Third chemotherapy and dreams of games

Третата химиотерапия започна, а Николче вече е планирала какво ще правим като се приберем в квартирата, какви игри ще играем и как ще нарисуваме морето, което ще посетим другото лято 💙 🏖🐬🌊 Децата са прекрасни, уникални същества - забравят всичко лошо от миналото, за да са щастливи тук и сега! 🩵💜🩷 The third chemotherapy has started, and Nicole has already planned what we will do when we get back to the apartment, what games we will play and how we will paint the sea we will visit next summer 💙 🏖🐬🌊 Children are wonderful, unique creatures - they forget everything bad from the past to be happy...

18th July 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

След приключване на лъчетерапията показателите не бяха в норма и се наложи поставяне на инжекции Фравен. After completion of radiotherapy the readings were not within normal limits and we had to have Fraven injections.

186.65 EUR Refunded costs
0.75 EUR Transaction fee
16th July 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Никол в Турция: трудности и очакване за надежда в битката с болестта Nicole in Turkey: hardship and waiting for hope in the battle against the disease

Знаем, че не всичко в живота върви гладко. Но вече повече от месец нашите сърца са в противоречие с разума. Всичко случващото се за нас е илюзия. И ето че и последната лъчетерапия приключи и остава да чакаме три седмици за ЯМР и да се молим за добри резултати и за успешна операция след това. И за да... We know that not everything in life goes smoothly. But for over a month now, our hearts have been at odds with reason. Everything that is happening to us is an illusion. And here we are, the last radiation treatment is over and we are left waiting three weeks for an MRI and praying for good results...

1st July 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Фактура за Наем Описание: Фактура за наем по време на лъчелечение, без нужда от престой в болницата. Гост: Ирина Георгиева Място на настаняване: Rose Plus Residence Тип на апартамента: 1+1 Месечен наем: 2352 EUR Детайли за плащане: Банка: HALKBANK Име на сметката: BEKİR GÜL TURİZM İNŞAAT... Invoice for Rent Description: Invoice for rent during radiotherapy, no hospital stay required. Guest: BEKİR GÜL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDİ ŞİRKETİ IBAN: TR74 0001 2009 7980 0058 0002 03 Address: ORTABAYIR MAHALLESİ KAVAKLI SOKAK NO:7 KAĞITHANE, Istanbul Total amount: 2352 EUR (Net amo...

2352 EUR Payment of invoice
20 EUR Transaction fee
29th June 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Касова Бележка Лекарства: Nazoster Nazal Sprey, LevMont 2.5/4 Mg 30, Respiro 25mcg/1.5mcg, Aerochamber PlusFlow Описание: Лекарствата са закупени за лична употреба от аптека Sezer Eczanesi, Саръер, Истанбул. Метод на плащане: Лични средства Cash Note Medication: Nazoster Nazal Sprey, LevMont 2.5/4 Mg 30, Respiro 25mcg/1.5mcg, Aerochamber PlusFlow Description: Medications were purchased for personal use from Sezer Eczanesi Pharmacy, Sarıer, Istanbul. Payment Method: Personal Funds

70.83 EUR Refunded costs
0.75 EUR Transaction fee
29th June 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Касова Бележка Лекарство: Фравен - предназначен за намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с утвърдена цитотоксична химиотерапия за злокачествени заболявания. Заплатен е с лични средства. Boxed Drug Note: Fraven - intended to reduce the duration of neutropenia and the incidence of febrile neutropenia in patients treated with established cytotoxic chemotherapy for malignancy. It is paid for with personal funds.

96.45 EUR Refunded costs
0.75 EUR Transaction fee
26th June 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

През тази седмица Никол загуби косичката си, но тя остава истински герой и продължава да се бори. Днес започва втората химиотерапия, която ще продължи три дни. Лъчелечението продължава и засега крайната му дата е 6 юли. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас в този труден момент. Nicole lost her hair this week, but she remains a true hero and continues to fight. Today she begins her second chemotherapy treatment which will last three days. The treatment continues and so far the end date is July 6. Your support is essential to us at this difficult time.

20000 EUR Payment of invoice
30.23 EUR Transaction fee
14th June 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Втора седмица от лечението на Никол Second week of Nicole's treatment

Лечението на малката Никол продължава с интензивна лъчетерапия, която се провежда ежедневно след първата химиотерапия. Малко след изписването си от болницата, Никол е получила припадък, което е наложило извънреден престой в болничното заведение. За щастие, състоянието ѝ е стабилизирано и лъчетерапи... Little Nicole's treatment continues with intensive radiotherapy, which is given daily after the first chemotherapy. Shortly after being discharged from the hospital, Nicole had a seizure, which required an overnight stay at the hospital. Fortunately, her condition has been stabilized and radiation...

8th June 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
ПЪРВА СЕДМИЦА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА НИКОЛ FIRST WEEK OF TREATMENT OF NIKOL

Преди да започне основното лечение, Никол трябваше да премине през редица трудни и болезнени процедури. В началото се проведе операция за поставяне на порт, чрез който да се вливат медикаментите. След това дойде ред на отливката (термопластична маска), която представлява гореща смес (пластмаса с топ... Before starting the main treatment, Nicole had to go through a number of difficult and painful procedures. In the beginning, surgery was performed to insert a port through which the medication could be infused. Then it was the turn of the cast (thermoplastic mask), which is a hot mixture (plastic wi...

7th June 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

От днес започва химиотерапията и искаме да направим частично плащане за текущи разходи. As of today, chemotherapy starts and we want to make a partial payment for running costs.

27000 EUR Payment of invoice
37.23 EUR Transaction fee
6th June 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Спешно!!! Събираме пари за сложна операция! Urgent!!! We are raising money for a complicated surgery!

На 5 юни Никол започна с първата химиотерапия, а днес, 6 юни, с първата лъчетерапия. За лечението е изискана сума от 27 000 евро, която обхваща два курса от по три дни химиотерапия и 25 дни лъчетерапия, както и допълнителни медицински разходи. Туморното образование на Никол минава в непосредствен... On June 5, Nicole started the first chemotherapy and today, June 6, the first radiation. A sum of €27,000 has been requested for the treatment, which covers two courses of three days of chemotherapy and 25 days of radiotherapy, as well as additional medical expenses. Nicole's tumour formation runs a...

4th June 2024
Ирина Иванова Георгиева is an organizer for a beneficiary Никол Георгиева
Новини от Турция News from Turkey

Здравейте, добри хора! С цялата мъка и надежда, стаени в майчиното ми сърце, ви моля – помогнете на детенцето ми Никол да оживее! Казвам се Ирина и съм майка на 8-годишното ни момиченце Никол. До скоро животът на семейство ни беше спокоен и съвсем обикновен, очаквахме лятната ваканция, която щяхме... Hello, good people! With all the grief and hope in my mother's heart, I ask you - help my baby Nicole to live! My name is Irina and I am the mother of our 8-year-old girl Nicole. Until recently our family life was calm and quite ordinary, we were looking forward to the summer holidays which we would...