All news for the campaign Let's help Willy fight cancer!

6th June 2024
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания "Нека помогнем на Вили в борбата с рака!" към кампания "Живот за Ева". Прехвърлена сума: 191.55EUR Donation of funds from the "Let's help Willy fight cancer!" campaign to the "Life for Eva" campaign. Amount transferred.

29th May 2024
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Изискваме плащане ,което се отнася за лечението на Вили в Германия. Тя продължава успешно да се лекува с имунотерапия,като двете туморни образования са значително намалели и за всеобщо щастие до момента няма активни лезии. Благодарим Ви за подкрпета! Hi, We require payment which relates to Willy's treatment in Germany. She continues to be successfully treated with immunotherapy as both tumour masses have significantly reduced and thankfully there are no active lesions to date. Thank you for your support!

7700 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
26th March 2024
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Нова година и нова надежда за живот! A new year and a new hope for life!

Здравейте, новата година дойде,като веднага след това се наложи да се направи биопсия за да се уточни находката,в следствие на биопсията обаче направиха плевмоторакс на белия дроб и се наложи да я приемат в болница.При последващия скенер се установи,че плевралният излив е увеличен и находката е нар... Hello, the new year came,and immediately afterwards a biopsy had to be done to clarify the finding,however as a result of the biopsy they did a pleumothorax of the lung and had to admit her to hospital.On the follow up scan it was found that the pleural effusion was enlarged and the finding had gro...

26th March 2024
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Борбата на Вили в края на годината. Willie's struggle at the end of the year.

Здравейте, както всички знаете Вили стартира своето лечение с химиотерапия, но поради влошеното ѝ състояние в следствие от нея, четвъртата вливка,която бе насрочена за 10 декември се отмени и в последствие прекратиха терапията.Кръвните ѝ показатели паднаха драстично и находката образувана след опер... Hello, As you all know, Vili started her treatment with chemotherapy, but due to her deteriorating condition as a result of it, the fourth infusion that was scheduled for December 10 was cancelled and subsequently the therapy was discontinued. Immediately after that she had tests done to confirm t...

17th November 2023
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Изискваме плащане ,което се отнася за лечението на Вили в Германия. На 30.10 то стартира,като и предстоят още 2 курса химеотерапия,след което ще направи контролен скенер.Положителните новини са ,че на база изследванията се откри възможност за ново лечение с таргетна терапия,което ще замен... Hello, We require payment for the treatment of Willy in Germany. On 30.10 it started,and she has 2 more courses of chemotherapy,after which she will have a follow-up scan.The positive news is that based on the tests there is a possibility for a new treatment with target therapy,which will replace im...

50146 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
17th November 2023
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Изискваме плащане за транспортни разходи.След като бяха направени нужните консултации, Вили замина окончателно за Германия за да започне поредната си битка.Благодарим Ви за подкрепата! 🙏🏻 Hello, We require payment for transport costs.After the necessary consultations were made, Willy finally left for Germany to begin another battle.Thank you for your support! 🙏🏻

1557.52 BGN Refunded costs
1.2 BGN Transaction fee
16th November 2023
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Вили започна своята битка! Willie has begun his battle!

Здравейте, Преди три седмици Вили замина за постоянно в Германия, за да започне поредна битка за своето здраве и живот!Все още не се е възстановила от двете последователни операции.Има голям излив в белия дроб,който ѝ причинява болка,задъхване и умора.След всяка вливка очаквано получава гадене,повр... Hello, Three weeks ago, Willy left for Germany permanently to start another battle for her health and life!She has not yet recovered from the two consecutive surgeries.She has a large effusion in her lung, which causes pain, shortness of breath and fatigue.After each infusion, as expected, she gets...

27th October 2023
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Изискваме плащане ,което се отнася за лечението на Вили в Германия. На 30.10 ѝ предстои да стартира лечението си.Положителните новини са ,че на база изследванията се откри възможност за ново лечение с таргетна терапия,което ще замени имунотерапията след приключване на вливките с химия.... Hi, We are requesting payment for Vili's treatment in Germany. She is due to start her treatment on 30.10. The positive news is that based on the research, a new treatment with target therapy has been found, which will replace immunotherapy once the chemo infusions are finished. Thank you for your s...

11735 BGN Paid amount to the beneficiary
1.2 BGN Transaction fee
27th October 2023
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Изискваме плащане за транспортни разходи направени при пътуване до Германия за нови консултации и изледвания,като на 30.10 ще започне и лечението на Вили. Благодарим Ви за подкрепата! 🙏🏻 Hello, We are requesting payment for transportation costs incurred when traveling to Germany for new consultations and tests, and on 30.10 will begin treatment for Willy. Thank you for your support! 🙏🏻

1600.73 BGN Refunded costs
1.2 BGN Transaction fee
20th October 2023
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Изискваме плащане за транспортни разходи направени при пътуване до Германия за консултации и изледвания , както и за медикаменти изписани ѝ за облекчване и по-бързото възстановяване на Вили след операциите,през които премина. Благодарим Ви за подкрепата! 🙏🏻 Hello, We require payment for transport costs incurred in travelling to Germany for consultations and examinations , as well as for medication prescribed for her relief and quicker recovery for Willy after the operations she has undergone. Thank you for your support! 🙏🏻

1641 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee
19th October 2023
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Проведени консултации и изследвания в Германия. Conducted consultations and research in Germany.

Здравейте,На 11.10 предприехме пътуване до Германия,предвид безизходицата ,в която се намираме поради липсата на опит в България при лечение на пациенти диагностицирани с рак и МС! Направихме консултация в клиника по онкология във Франкфурт,като пуснахме и нужните им изследвания,  за да потвърдят д... Hello,On 11.10 we took a trip to Germany, given the impasse we are in due to the lack of experience in Bulgaria in the treatment of patients diagnosed with cancer and MS! We did a consultation at the oncology clinic in Frankfurt,and we also ran the necessary tests to confirm the diagnosis given to...

11th October 2023
Атанас Нейков is an organizer for a beneficiary Вилиана Николаева Нейкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Изискваме плащане за ДНК излседване. NGS панел, за намиране на специфични мутации в рака. Очаквайте скоро повече подробности. Благодарим на всички,които ни подкрепят! Hi, We require payment for DNA testing. NGS panel, to find specific mutations in cancer. More details coming soon. Thanks to all who support us!

2100 BGN Payment of invoice
1.2 BGN Transaction fee

IMPORTANT: You can make donations on the platform regardless of the currency in your bank account.