Donate LIFE to Kalin Donate LIFE to Kalin

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

Donate LIFE to Kalin Donate LIFE to Kalin

4292 Donors
125410.88 EUR donated from 127823 EUR
Beneficiary
Калин Георгиев Иванов
End date
End after 164 days
Available amount
26439.47 EUR
Мария Хинковска organizes a campaign for Калин Георгиев Иванов
End after 164 days
Available amount
26439.47 EUR

Здравейте,мили хора с добри сърца,обръщаме се към Вас с молба за помощ.Нека Ви разкажем за Калин и неговата болка с думите на неговата майка Цвети.

"Скъпи дарители, мили хора, аз съм Цвети майката на Калин, искам да ви разкажа за историята на моят син и да поискам помощ от вас. Преминаваме през най-трудния период от живота ни и без вашата помощ няма да се справим. Калин е на 19 години, тази година беше абитурент и успешно завърши Професионална Техническа Гимназия във Враца с професия "Автомобилна Мехатроника", имаше големи мечти да продължи образуванието си и трябваше да бъде студент. Съдбата обаче не беше благосклонна към него и живота му се промени на 360 градуса. Нашият ад започна в началото на м. 08.2022г., той започна да се оплаква, че бързо се изморява и задъхва при физическо натоварване, отиде на преглед при личния лекар, бяха му направени изследвания и рентген и се установи, че има изменение в белите дробове, беше му предписано лечение и изпратен да направи кръвни изследвания, след като получихме резултатите бяхме насочени към хематолог, защото левкоцитите бяха доста високи. При посещението ни в София направиха нови кръвни изследвания и взеха проба от костния мозък и от тук започна нашето ходене по мъките. 27/09/2022г. е дата която никога няма да забравя в живота си, ще я помня докато съм жива, докторите ни съобщиха диагноза която казаха че е най-тежката в групата на Лефкимиите - Остра В Лимфобластна Лефкимия. Помня само, че ми казаха, че има много рискове и е въпрос на дни-седмици да се започне лечение и да се молим за живота му, защото е само на 19г. След няколко дни му бяха назначени химиотерапии и тъй като е пълнолетен, трябваше да бъде сам.Не ми се обаждаше с дни, защото беше толкова зле, че дори не можеше да говори, след 2 седмици косата му опада цялата. Познат на Калин, който разбра за болеста му ни каза за клиника в Турция която лекува Лефкимия и ни насочи на там. В момента се намираме в Турция, продължаваме лечението и химиотерапиите и чакаме и се надяваме на добри резултати за да преминем към трансплантацията. За нея ще са ни необходими много средства и сума, която е недостижима за нас дори в мечтите ни, за това се обръщаме към вас с молба за помощ, Коко да се излекува, да сбъдне мечтите си, да завърши висшето си образование и да живее защото живота е прекрасен И ТОЙ ГО ЗАСЛУЖАВА!"

Моля Ви хора,нека бъдем добри,нека доброто извира от сърцата ни!Нека всички заедно подадем ръка на Калин и да му помогнем да извърви трудния и тежък път към сбъдването на неговите мечти!Нека заедно върнем надеждата в очите му и да му помогнем да повярва, че живота е прекрасен И ТОЙ ГО ЗАСЛУЖАВА!!!🍀

Hello, dear people with good hearts, we turn to you with a request for help.Let us tell you about Kalin and his pain in the words of his mother Tsveti.

"Dear donors, dear people, I am Tsveti the mother of Kalin, I want to tell you about the story of my son and ask for your help. We are going through the most difficult period of our lives and without your help we will not cope. Kalin is 19 years old, this year he was a graduate and successfully graduated from the Vocational Technical High School in Vratsa with a profession "Automotive Mechatronics", he had big dreams to continue his education and had to be a student. However, fate was not kind to him and his life changed 360 degrees. Our hell started at the beginning of m. 08.2022, he started complaining that he was getting tired quickly and panting on physical exertion, he went to see his GP, tests and x-ray were done and it was found that he had an alteration in his lungs, he was prescribed treatment and sent for blood tests, after getting the results we were referred to a haematologist because his leucocytes were quite high. On our visit to Sofia they did new blood tests and took a bone marrow sample and from here began our walk of grief. 27/09/2022 is a date I will never forget in my life, I will remember it as long as I live, the doctors gave us a diagnosis which they said was the most severe in the group of Lefkimii - Acute B Lymphoblastic Lefkimii. All I remember was being told that there were many risks and it was a matter of days-weeks to start treatment and to pray for his life because he was only 19. After a few days he was given chemo treatments and since he was an adult he had to be alone.He didn't call me for days because he was so bad he couldn't even talk, after 2 weeks his hair was all falling out. An acquaintance of Kalin who found out about his illness told us about a clinic in Turkey that treats Lefkimia and referred us there. We are currently in Turkey, continuing treatment and chemotherapy and waiting and hoping for good results to move on to the transplant. It will take a lot of money and an amount that is out of reach for us even in our dreams, so we are asking for your help so that Coco can be cured, make his dreams come true, finish his higher education and live because life is wonderful AND HE DESERVES IT!"

Please people, let's be kind, let the goodness flow from our hearts!Let's all together give a hand to Kalin and help him walk the hard and difficult road to fulfilling his dreams!Let's together bring hope back to his eyes and help him believe that life is wonderful AND HE DESERVES IT!!!🍀

See more
News
26th April 2024
Мария Хинковска organizes a campaign for Калин Георгиев Иванов
Новини за Калин News about Kalin
Здравейте,прекрасни хора! Както бяхме казали,че към края на април,предстой профилактичен преглед на Калин в Турция и ще пишем отново за неговото състо... Hello,wonderful people! As we had said,that towards the end of April,Kalin will have a check-up in Turkey and we will write again about his condition....
 
25th March 2024
Мария Хинковска organizes a campaign for Калин Георгиев Иванов
Малко новини за Калин и неговото състояние Some news about Kalin and his condition
Здравейте, мили хора.Тъй като мина време след тежките дни и последната операция на Калин,искаме да Ви информираме за неговото състояние ,към днешна да... Hello, dear people.Since it has been a while after the hard days and Kalin's last surgery, we want to inform you about his condition as of today. Kal...
 
1st December 2023
Мария Хинковска organizes a campaign for Калин Георгиев Иванов
Новини от балницата 01.12.23г News from the ball 01.12.23
Състоянието на Калин се подобрява,към днешна дата е изведен е от реанимация в отделението и е под постоянно лекарско наблюдение.За сега все още е рано... Kalin's condition is improving, as of today he has been discharged from the intensive care unit and is under constant medical observation.For now it i...
 
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.