ПоДари живот на Рени Donate life to Renny

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0

ПоДари живот на Рени Donate life to Renny

3509 Donors
91013.85 EUR donated from 245420 EUR
Beneficiary
Ренета Николаева Храмова
End date
End after 195 days
Available amount
61556.38 EUR
Емилия Семерджиева organizes a campaign for Ренета Николаева Храмова
End after 195 days
Available amount
61556.38 EUR

Здравейте, скъпи Дарители!

Казвам се Емилия и съм майка на това прекрасно дете - Рени. Чувствам се безсилна пред страшното заболяване, което сполетя дъщеря ми и пред непосилната сума за лечението... Имам нужда от Вашата помощ...

Рени е на 23 години от град Хасково. Завърши с отличие математическата гимназия и е на финала на следването си в университета. Преди 3 месеца се омъжи за своя любим. Тя водеше един прекрасен живот, на който аз само се радвах!

Докато един ден не ми каза, че изпитва болки в таза. Започна ходене по лекари, докато при посещение на ортопед не ни посъветва да направим биопсия, защото има съмнения за най-лошото... Направихме биопсията в най-кратък срок и доктора се оказа прав. Чувствам се отчаяна.... 

Съдбата е решила да поднесе ужасна трудност на моето дете...
Неканен гост се настанява в домът им… 
ОСТЕОСАРКОМ изключително тежка форма на рак!

Докато Рени се осъзнае какво се случва… се наложи да я транспортираме в Турция по СПЕШНОСТ и за днес (14.12.) е назначена първата терапия,която струва 15 000 евро!

Назначен е протокол за лечението й на стойност над 240,000 евро...

До момента покривахме разходите, но тази сума е непосилна за мен и семейството ми, а искам да спася дъщеря си!

Моля Ви от сърце да подкрепите дъщеря ми Рени!
Моля Ви помогнете едно младо момиче да живее!

Това е БОРБА ЗА ЖИВОТ!
Всеки един ден е ИЗСТРАДАН!
Всеки ден е ИЗМОЛЕН!

Моля ВИ ПОМОГНЕТЕ!

Hello, dear Donors!

My name is Emilia and I am the mother of this wonderful child - Reni. I feel helpless in front of the terrible disease that befell my daughter and the unaffordable amount of money for the treatment... I need your help...

Reni is 23 years old from Haskovo. She graduated with honors from the mathematical high school and is in the final stage of her studies at the university. 3 months ago she married her beloved. She led a wonderful life, which I only enjoyed!

Until one day she told me she was experiencing pelvic pain. She started going to doctors until on a visit to an orthopaedic surgeon he advised us to have a biopsy because he suspected the worst... We had the biopsy done as soon as possible and the doctor was right. I feel desperate....

Fate has decided to serve a terrible hardship to my child...
An uninvited guest moves into their home...
Osteosarcoma extremely severe form of cancer!

Until Reni realizes what is happening... we had to transport her to Turkey as a matter of URGENCY and today (14.12.) the first therapy has been scheduled,which costs 15 000 euros!

A protocol for her treatment has been appointed at a cost of over 240,000 euros...

So far we covered the costs, but this amount is unaffordable for me and my family, and I want to save my daughter!

I ask you from the bottom of my heart to support my daughter Reni!
Please help a young girl to live!

This is a FIGHT FOR LIFE!
Every single day is DESTROYED!
Every day is FORGIVEN!

Please HELP!

See more
News
3rd January 2024
Емилия Семерджиева organizes a campaign for Ренета Николаева Храмова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, Вълшебници!💫 Думата, която Господ е изписал на челото на всеки човек е Надежда. - Виктор Юго Приключи първият курс химиотерапия за Ре... Hello, Wizards!💫 The word that God has written on every person's forehead is Hope. - Victor Hugo The first course of chemotherapy for Renny is over......
57526 BGN Payment of invoice
77.4 BGN Transaction fee
See all

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.