Подари усмивка на дете оперирано от сколиоза! Give a smile to a child with scoliosis!

Children and Young People 0/0
46 Donors
967.09 EUR donated from 7669 EUR
Beneficiary
Фондация \\\"Живот със сколиоза\\\"
End date
End after 13 days
Available amount
506.3 EUR
Фондация \"Живот със сколиоза\" organizes a campaign for Фондация \\\"Живот със сколиоза\\\"
End after 13 days
Available amount
506.3 EUR

Усмихнати деца и повишаване на осведомеността Smiling children and raising awareness

26th April 2024
Здравейте ангели, започна раздаването на така чаканите подаръци :) Ако имате дете оперирано от сколиоза или му предстои такава, Вие също можете да направите вашата заявка на интернет страницата на Фондация "Живот със сколиоза" :) https://scoliosisliving.com/ Гушливите мечета Бъди Силен, Бъди Смел радват децата и ги съпътсват в труден за тях момент. От тях са закупени 38 бр. на обща стойност - 303,24 ст. Силиконовите гривни 'Живот със сколиоза" са част от кампанията за осведоменост всеки носител на такава гривна повишава съпричастността към страдащите от сколиоза. За това ние от Фондация "Живот със сколиоза" при поискване пращаме гривни за цялото семейство. От тях са закупени 300 бр. на обща стойност - 270,00 лв. От мотивиращата картичка със специално послание Бъди Силен и Смел са закупени 50 бр. на обща стойност 40,00 лв. Разбира се без специална опаковка не може, закупени са 38 бр на стойност 25,99 лв. Какво е подарък без лакомство? Нека да остане изненада за всяко дете :) , обща стойност на закупените лакомства - 114,00 лв. Годишно в България 300 деца се насочват към оперативно лечение! Благодарим, че ни помагате да им подарим усмивка! Hello angels, the distribution of the much awaited gifts has started :) If you have a child with scoliosis or is about to have one, you can also make your request on the website of the Foundation "Life with Scoliosis" :) https://scoliosisliving.com/ The cuddly bears Be Strong, Be Brave make children happy and accompany them in a difficult time. The silicone bracelets "Life with Scoliosis" are part of the awareness campaign every wearer of such a bracelet increases empathy for scoliosis sufferers. This is why we at the "Living with Scoliosis" Foundation send bracelets for the whole family upon request. Of these, 300 pcs. have been purchased for a total value of - 270,00 BGN. Of the motivational card with a special message Be Strong and Courageous, 50 pcs. have been purchased for a total value of 40,00 BGN. Of course, you can't do without special packaging, 38 pcs. have been purchased for a value of 25,99 BGN. What is a gift without a treat? Let it remain a surprise for every child :) , total value of the purchased treats - 114,00 BGN. 300 children are referred for surgical treatment in Bulgaria every year! Thank you for helping us to give them a smile!

Easy to donate, news transparency and full trust in us

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.