Подари живот на бебе Божидар Give life to baby Bozhidar

Treatment, Medicine and Rehabilitation 0/0
2905 Donors
70054.04 EUR donated from 86920 EUR
Beneficiary
Божидар Михайлов
End date
End after 374 days
Available amount
2686.39 EUR
Соня Сотирова organizes a campaign for Божидар Михайлов
End after 374 days
Available amount
2686.39 EUR

Божи и новините през октомври 24.10.23г God and the news in October 24.10.23

24th October 2023

"Здравейте, Ангели на Божидар!
Скоро не сме публикували новини за него, но програмата му е доста натоварена.
Всеки 2 седмици Божидар посещава рехабилитационен център Ribem Riskli Bebek Danışma Merkezi, където прави интензивна физиотерапия за 12 дни по 2 пъти на ден. Както всички вече знаем, нашето момче е истински герой и се справя изключително добре, като бавно, но славно бележи напредък. Все още най-важен в момента е контролът на главата, за което се работи активно. В България с Божидар също работи физиотерапевт и от другия месец започва да посещава и рехабилитационен център.
Миналия месец, докато бяхме в Турция, минахме и контролни прегледи при педиатър, невролог и офталмолог. От направеното ЕЕГ няма индикации на този етап за епилептична дейност на мозъка, но продължаваме с профилактичната терапия, тъй като Божидар е изключително рисков за възникването на такава. Неврологично също има напредък в състоянието му. Състоянието на очите също се подобрява, но на този етап не може все още да се каже дали и какво зрение ще има и продължаваме да го следим.
Направени му бяха и специални възглавници, които да подпомогнат правилното му позициониране при упражненията, които правим вкъщи, както и при разходките навън с количката.
Скъпи, дарители! Стигнахме до тук благодарение на Вашите големи сърца и подкрепата, която не спирате да ни оказвате! Предстои ни още много дълъг път, но ние вярваме, че ще успеем да го извървим, защото имаме зад гърба си Вас, Ангелите на Божидар! ❤️🥰😇" - Димитрина Димитрова, майка на Божи

"Hello, Angels of Bozidar!
We haven't posted any news about him recently, but his schedule has been quite busy.
Every 2 weeks Bozidar visits Ribem Riskli Bebek Danışma Merkezi Rehabilitation Center, where he does intensive physiotherapy for 12 days 2 times a day. As we all already know, our boy is a real hero and is doing extremely well, slowly but gloriously making progress. Still most important at the moment is head control, which is being actively worked on. A physiotherapist is also working with Bozhidar in Bulgaria and from next month he will also start attending a rehabilitation centre.
Last month, while we were in Turkey, we also had check-ups with a paediatrician, neurologist and ophthalmologist. From the EEG done, there is no indication at this stage of epileptic brain activity, but we are continuing with prophylactic therapy as Bozhidar is extremely at risk for developing one. Neurologically there is also progress in his condition. His eye condition is also improving, but at this stage it is not yet possible to say if and what vision he will have and we continue to monitor him.
Special cushions have also been made for him to assist with correct positioning for the exercises we do at home and for the walks outside with the pram.
Dear donors! We have come this far thanks to your big hearts and the support you keep giving us! We still have a very long way to go, but we believe that we will be able to make it because we have you, Bozhidar's Angels, behind us! ❤️🥰😇" - Dimitrina Dimitrova, Bozhidar's mother

Strict rules for paying out the donated funds

The PavelAndreev.BG platform has clearly defined rules for paying out donated funds for medical campaigns. They guarantee that all funds will be used for the respective treatment and related costs. All documents used for payment can be found in the News section.

It's easy to donate

6 easy ways to make your donation - bank card, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

View report

In the News section you will find information from the initiators of the campaigns.

Trusted platform

PavelAndreev.BG is the safest platform to organize your next campaign.

Pending platform maintenance 22-06-2024 00:30 hours.